Testy

Na této stránce naleznete nejtěžší testové otázky z autoškoly, které Vás čekají při závěrečné zkoušce v autoškole. Při této zkoušce čeká žadatele o řidičské oprávnění test, kterým se provádí zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy. Základní parametry tohoto testu naleznete vedle v tabulce.

Předpisy o provozu vozidel

Všechny otázky z kategorie

0%
0 hlasy, 0 avg
440

Předpisy o provozu vozidel

1 / 393

09010008: Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě pouze na vozidle, jehož řidič měl účast na dopravní nehodě nebo ke hmotné škodě na věci přepravované v tomto vozidle nepřevyšující 100 000 Kč:

2 / 393

09010007: Účastníci dopravní nehody, při které došlo ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle:

3 / 393

09010006: Dojde-li při dopravní nehodě k poškození obecně prospěšného zařízení, jsou účastníci dopravní nehody:

4 / 393

09010005: Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit tuto událost policistovi, dojde-li při nehodě:

5 / 393

09010004: Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně ohlásit policistovi:

6 / 393

09010003: Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nižší než 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi:

7 / 393

09010002: Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nižší než 100 000 Kč, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi:

8 / 393

06060481: Řidič vozidla, které je vybaveno zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, smí tohoto světla užívat:

9 / 393

06060471: U vlečeného vozidla musí být za snížené viditelnosti rozsvícena:

10 / 393

06060465: Na signál se zeleným plným kruhovým světlem „Volno“:

11 / 393

06060418: Při tomto pokynu policisty je řidič:

12 / 393

06060408: Řidič vozidla z výhledu:

13 / 393

06060401: Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z autobusu mimo zastávku vstoupily do vozovky:

14 / 393

06060400: Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z vozidla taxislužby vstoupily do vozovky:

15 / 393

06060374: Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny:

16 / 393

06060373: Svislé zákazové dopravní značky:

17 / 393

06060365: K měření rychlosti vozidel je oprávněna:

18 / 393

06060362: Zastavovat vozidlo je oprávněn:

19 / 393

06060356: Pokud hustota provozu na silnici pro motorová vozidla o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni:

20 / 393

06060355: Pokud hustota provozu na dálnici a rychlostní silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vyvolá vznik kolony stojících vozidel, jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni:

21 / 393

06060351: V obytné a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše:

22 / 393

06060350: Pěší zóna je:

23 / 393

06060349: Místní úprava provozu na pozemních komunikacích:

24 / 393

06060347: Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel:

25 / 393

06060335: Chodec smí vstoupit na přechod pro chodce:

26 / 393

06060322: Světelný signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor“, znamená pro řidiče povinnost:

27 / 393

06060308: Řidič nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob starších 12 let překročil:

28 / 393

06060215: Řidič, který měl účast na dopravní nehodě:

29 / 393

06060205: Účastníci dopravní nehody jsou povinni:

30 / 393

06060204: Účastníci dopravní nehody jsou povinni:

31 / 393

06060203: Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích:

32 / 393

06060201: Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče:

33 / 393

06060198: Znamení k zastavení vozidla dává policista ve stejnokroji:

34 / 393

06060194: Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy na stojícím vozidle:

35 / 393

06060191: Svislé stálé dopravní značky jsou nadřazeny:

36 / 393

06060182: Vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným musí řidiči ostatních vozidel:

37 / 393

06060181: Z jedoucího vozidla dává policista ve stejnokroji znamení k zastavení vozidla:

38 / 393

06060180: V provozu na pozemních komunikacích je zakázáno:

39 / 393

06060179: Při přepravě nákladu:

40 / 393

06060178: Účastníci dopravní nehody jsou povinni:

41 / 393

06060176: Světelné signály:

42 / 393

06060175: Před čerpáním pohonných hmot musí řidič:

43 / 393

06060174: V prostoru čerpací stanice pohonných hmot:

44 / 393

06060173: Při řízení provozu na křižovatce signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“ znamená pro řidiče povinnost:

45 / 393

06060172: V obytné a pěší zóně je stání dovoleno:

46 / 393

06060159: Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při nastupování do autobusu, trolejbusu či tramvaje mimo zastávku vstoupily do vozovky:

47 / 393

06060156: V obytné zóně řidič smí jet rychlostí:

48 / 393

06060155: Jaký je vztah mezi světelnými signály a svislými dopravními značkami upravujícími přednost?

49 / 393

06060153: Při čerpání pohonných hmot mají přednost:

50 / 393

06060152: V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:

51 / 393

06060151: V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:

52 / 393

06060146: „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, jímž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňuje řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje:

53 / 393

06060145: Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“:

54 / 393

06060144: Dojde-li při dopravní nehodě k poškození životního prostředí, jsou účastníci dopravní nehody povinni:

55 / 393

06060143: Dojde-li při dopravní nehodě k poškození pozemní komunikace, jsou účastníci dopravní nehody povinni:

56 / 393

06060142: Překážka provozu na pozemních komunikacích musí být označena:

57 / 393

06060141: Při čerpání pohonných hmot mají přednost:

58 / 393

06060140: Při čerpání pohonných hmot mají přednost:

59 / 393

06060138: Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních vozidel podle okolností:

60 / 393

06060136: Ten, kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích:

61 / 393

06060134: Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí:

62 / 393

06060133: Přednost při čerpání pohonných hmot mají:

63 / 393

06060130: Obytná zóna je:

64 / 393

06060061: Řidič motorového vozidla, který je povinen užít přenosného výstražného trojúhelníku, jej musí umístit:

65 / 393

06060051: Svislé dopravní značky upravující přednost:

66 / 393

06050604: Při jízdě v pěší zóně:

67 / 393

06050603: Při jízdě v obytné zóně:

68 / 393

06050602: Chodci v obytné zóně:

69 / 393

06050599: Chodci v pěší zóně:

70 / 393

06050597: V obytné zóně smí řidič jet rychlostí:

71 / 393

06050594: V pěší zóně:

72 / 393

06050593: V obytné zóně:

73 / 393

06050592: V obytné zóně řidič:

74 / 393

06050591: Hry dětí na pozemní komunikaci:

75 / 393

06050590: V pěší zóně:

76 / 393

06050576: V pěší zóně smí řidič jet rychlostí:

77 / 393

06050566: Při řízení provozu na křižovatce policistou je řidič vozidla, pro kterého z pokynu policisty taková povinnost vyplývá, povinen zastavit vozidlo:

78 / 393

06050564: Při vlečení motorového vozidla na tyči musí být délka tyče taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla:

79 / 393

06050561: Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, které provozovatel neodstranil, rozhodne o jeho odstranění:

80 / 393

06050553: Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z vozidla hromadné dopravy osob mimo zastávku nebo nastupování do něj mimo zastávku vstoupily do vozovky:

81 / 393

06050484: Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:

82 / 393

06050340: Řidič vozidla, které je povinně vybaveno přenosným trojúhelníkem a pro technickou závadu se na pozemní komunikaci mimo obec stalo nepojízdným, je povinen tento trojúhelník umístit:

83 / 393

06050334: Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

84 / 393

06050333: Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

85 / 393

06050332: Celník ve stejnokroji:

86 / 393

06050331: Strážník obecní policie :

87 / 393

06050330: Ve zvláštním motorovém vozidle nesmějí být přepravovány:

88 / 393

06050324: Při přepravě nákladu nesmějí po straně z vozidla vyčnívat:

89 / 393

06050322: Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn:

90 / 393

06050321: Přepravované věci musí být ve vozidle umístěny:

91 / 393

06050320: Při nakládání nebo skládání nákladu na pozemní komunikaci:

92 / 393

06050319: Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

93 / 393

06050318: Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

94 / 393

06050317: Náklad, který přečnívá vpředu nebo vzadu vozidlo, musí být zvláštním způsobem označen, pouze pokud takto přečnívá:

95 / 393

06050316: K měření rychlosti vozidel je oprávněna:

96 / 393

06050315: Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy přečnívá:

97 / 393

06050314: Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který přečnívá vozidlo vpředu nebo vzadu:

98 / 393

06050313: Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:

99 / 393

06050311: Při přepravě živých zvířat:

100 / 393

06050310: Za nesnížené viditelnosti při přepravě zemědělských produktů nemusí být zvláštním způsobem označen náklad přečnívající:

101 / 393

06050309: Stanovené osvětlení, odrazky a registrační značka, rozpoznávací značka státu ani vyznačení nejvyšší povolené rychlosti:

102 / 393

06040277: Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen:

103 / 393

06040259: Svítí-li světlo signálu se žlutým světlem „Pozor!“ na křižovatce přerušovaně:

104 / 393

22100034: Záchranářská ulička se tvoří:

105 / 393

22050030: Smí řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd?

106 / 393

22050024: Osoba na kolečkových lyžích je považována z hlediska pravidel provozu na pozemních komunikacích za:

107 / 393

22050023: Řidič vozidla z výhledu ve vyobrazené dopravní situaci v obci:

108 / 393

22050020: Řidič vozidla z výhledu hodlá pokračovat v jízdě vlevo. Přitom:

109 / 393

22050018: Chodci ve vyobrazené dopravní situaci:

110 / 393

22050017: Jak se zachová řidič vozidla přijíždějící k přechodu pro chodce, kde osoby zjevně hodlají přecházet pozemní komunikaci?

111 / 393

22050015: Jaké platí v České republice legislativní podmínky pro používání dětských zádržných systémů?

112 / 393

22050010: Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu:

113 / 393

22050008: Zastavuje-li řidič u okraje pozemní komunikace:

114 / 393

10040026: Při řízení křižovatky policistou mohou pokračovat v jízdě vozidla:

115 / 393

10040020: Tento pokyn policisty znamená:

116 / 393

10040019: V dané situaci, mohou účastníci silničního provozu odbočovat?

117 / 393

08100005: Během jízdy motorovým vozidlem není ze zákona zakázáno kouřit:

118 / 393

08080032: Krajnice je část povrchu pozemní komunikace:

119 / 393

06060467: Vozidlem se pro účely provozu na pozemních komunikacích rozumí:

120 / 393

06060394: Je jezdec na koloběžce, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

121 / 393

06060393: Jízdní pruh, do kterého hodlá přejet řidič vozidla z výhledu, se nazývá:

122 / 393

06060392: Připojovací pruh je:

123 / 393

06060391: Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

124 / 393

06060390: Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

125 / 393

06060386: Nemotorové vozidlo je:

126 / 393

06060381: Silnice pro motorová vozidla je:

127 / 393

06060368: Řidič motorového vozidla je povinen:

128 / 393

06060357: Řidič je povinen podrobit se vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou:

129 / 393

06060353: Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla:

130 / 393

06060343: Během jízdy může kouřit:

131 / 393

06060342: Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních komunikacích?

132 / 393

06060327: Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

133 / 393

06060323: Lze místo, kde se spojují vyobrazené pozemní komunikace, považovat za křižovatku?

134 / 393

06060218: Řidič motorového vozidla je povinen na výzvu policisty:

135 / 393

06060212: Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče:

136 / 393

06060211: Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu:

137 / 393

06060210: Řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku:

138 / 393

06060196: Řidič nesmí při jízdě vozidlem:

139 / 393

06060195: Řidič nesmí při jízdě vozidlem:

140 / 393

06060193: Řidič nesmí požít alkoholický nápoj:

141 / 393

06060192: Řidič nesmí kouřit:

142 / 393

06060080: Patří vojenský policista mezi osoby, které jsou oprávněny k řízení provozu na pozemních komunikacích?

143 / 393

06060079: Vozidlo hromadné dopravy osob je:

144 / 393

06060076: Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo:

145 / 393

06060075: Během jízdy může kouřit:

146 / 393

06060074: Patří k povinnostem účastníka provozu na pozemních komunikacích řídit se pokyny strážníků obecní policie?

147 / 393

06060072: Zastavit znamená:

148 / 393

06060071: Po pozemní komunikaci jde osoba, která vede psa. Vztahují se na ni povinnosti průvodce vedených zvířat?

149 / 393

06050638: Za křižovatku se nepovažuje:

150 / 393

06050419: Vozka, který řídí potahové vozidlo, je:

151 / 393

06050415: Platí pro jezdce na koni, který jede po pozemní komunikaci, povinnosti a práva řidiče?

152 / 393

06050414: Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem?

153 / 393

06050412: Místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují, nejde-li o vyústění účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci, se nazývá:

154 / 393

06050410: Dát přednost v jízdě znamená:

155 / 393

06050409: Stát znamená:

156 / 393

06050402: Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem?

157 / 393

06050401: Provozovatel vozidla je:

158 / 393

06050398: Mohou účastníci provozu na pozemních komunikacích používat tzv. aktivní antiradary, tj. technické prostředky, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných policií při dohledu na bezpečnost provozu?

159 / 393

06050396: Řidič motorového vozidla je povinen podrobit vozidlo technické silniční kontrole největší přípustné hmotnosti na nápravu, největší přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy na výzvu:

160 / 393

06050386: Je řidič povinen dbát zvýšené opatrnosti vůči výcvikovým vozidlům autoškoly?

161 / 393

06050384: Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

162 / 393

06050373: Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které:

163 / 393

06040299: Kdo odpovídá za umístění a upevnění dětské autosedačky v souladu s návodem k jejímu použití?

164 / 393

11080027: Kolonou vozidel se rozumí:

165 / 393

11080026: Povinnost nesmět ohrozit a nesmět omezit se vztahuje

166 / 393

11080016: Vztahuje se na řidiče tramvaje povinnost zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, pokud by ohrozil nebo omezil chodce, který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce?

167 / 393

11080015: Chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce:

168 / 393

11080014: Řidič nesmí ohrozit chodce:

169 / 393

11080013: „Nesmět ohrozit“ znamená:

170 / 393

11080011: Nesmět ohrozit znamená povinnost:

171 / 393

11080010: Nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby:

172 / 393

11080009: Nesmět omezit znamená povinnost:

173 / 393

11080008: Nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby:

174 / 393

11080007: „Nesmět omezit“ znamená:

175 / 393

11080006: „Nesmět omezit“ znamená:

176 / 393

11070002: Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

177 / 393

11070001: Povinností přepravované osoby je:

178 / 393

11040001: Křižovatka je místo:

179 / 393

10060111: „Dát přednost v jízdě“ znamená:

180 / 393

10060062: „Celostátní dopravní informační systém“:

181 / 393

10060061: „Celostátní dopravní informační systém“:

182 / 393

10060060: „Přechod pro chodce“:

183 / 393

10060059: „Přechod pro chodce“:

184 / 393

10060058: „Přechod pro chodce“:

185 / 393

10060057: „Železniční přejezd“:

186 / 393

10060056: „Železniční přejezd“:

187 / 393

10060055: „Průběžný pruh“:

188 / 393

10060054: „Průběžný pruh“:

189 / 393

10060053: „Krajnice“:

190 / 393

10060052: „Krajnice“:

191 / 393

10060051: „Krajnice“:

192 / 393

10060050: „Krajnice“:

193 / 393

10060049: „Jízdní pruh“ je část vozovky:

194 / 393

10060048: „Dálnice“:

195 / 393

10060047: „Dálnice“:

196 / 393

10060046: „Zastavit vozidlo“ znamená:

197 / 393

10060045: „Stát“ znamená:

198 / 393

10060044: „Stát“ znamená:

199 / 393

10060043: „Stát“ znamená:

200 / 393

10060041: „Jízdní souprava“:

201 / 393

10060040: „Jízdní souprava“:

202 / 393

10060039: „Motorové vozidlo“:

203 / 393

10060038: „Motorové vozidlo“:

204 / 393

10060037: „Vozka“:

205 / 393

10060036: „Účastník provozu na pozemních komunikacích“:

206 / 393

10060035: „Chodec“:

207 / 393

10060034: „Nemotorové vozidlo“:

208 / 393

10060033: „Vozidlo“:

209 / 393

10060032: „Řidič“ je:

210 / 393

10060031: „Řidič“ je:

211 / 393

10060030: „Přejezd pro cyklisty“:

212 / 393

10060029: „Nemotorové vozidlo“ je:

213 / 393

10060028: „Doklad totožnosti“:

214 / 393

10060027: „Doklad totožnosti“:

215 / 393

10060026: „Obec“:

216 / 393

10060025: „Tramvajový pás“:

217 / 393

10060024: „Tramvajový pás“:

218 / 393

10060023: „Křižovatka“:

219 / 393

10060022: „Křižovatka“:

220 / 393

10060021: „Křižovatka“:

221 / 393

10060020: „Připojovací pruh“:

222 / 393

10060019: „Připojovací pruh“:

223 / 393

10060018: „Připojovací pruh“:

224 / 393

10060017: „Silnice pro motorová vozidla“:

225 / 393

10060016: „Silnice pro motorová vozidla“:

226 / 393

10060015: „Silnice pro motorová vozidla“:

227 / 393

10060014: „Dát přednost v jízdě“ znamená:

228 / 393

10060013: „Zastavit vozidlo“ znamená:

229 / 393

10060012: „Zastavit vozidlo“ znamená:

230 / 393

10060011: „Obec“:

231 / 393

10060010: „Zastavit“ znamená:

232 / 393

10060008: „Zastavit“ znamená:

233 / 393

10060007: „Zastavit“ znamená:

234 / 393

10060002: „Chodec“:

235 / 393

10060001: „Řidič“ je:

236 / 393

08080036: Světelný ukazatel nad pozemní komunikací ukazuje:

237 / 393

08080020: Řidiči motorových vozidel mohou vjet do vyznačeného středního pruhu pozemní komunikace:

238 / 393

08080008: Světelný ukazatel nad pozemní komunikací ukazuje:

239 / 393

06060470: Řidič nesmí zastavit a stát:

240 / 393

06060469: Řidiči je na dálnici a na silnici pro motorová vozidla zakázáno:

241 / 393

06060468: Podél tramvaje se jezdí:

242 / 393

06060413: Řidič vozidla z výhledu:

243 / 393

06060398: Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh:

244 / 393

06060397: Dávat zvukové výstražné znamení k upozornění řidiče předjížděného vozidla:

245 / 393

06060396: Dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkových světel nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel k upozornění řidiče předjížděného vozidla:

246 / 393

06060385: Předjíždí se:

247 / 393

06060380: Zastavit s vozidlem ve druhé řadě můžete jen tehdy:

248 / 393

06060378: Řidič smí na dálnici a na silnici pro motorová vozidla vjíždět a z nich vyjíždět:

249 / 393

06060377: Na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

250 / 393

06060376: Na dálnici je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

251 / 393

06060375: Na dálnici a na silnici pro motorová vozidla je vlečení motorového vozidla dovoleno jen tehdy:

252 / 393

06060371: Řidič nesmí snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit:

253 / 393

06060369: Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně:

254 / 393

06060361: Řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo:

255 / 393

06060359: Řidič nesmí předjíždět na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí:

256 / 393

06060358: Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací jízdní pruh: