Dopravní zařízení

Názvy dopravního zařízení

Popis dopravního zařízení

z1

Dopravní kužel

 • Dopravní kužely umístěné v řadě za sebou podle svého umístění plní funkci podélné čáry souvislé nebo vodicí čáry, a to i tehdy, jsou-li umístěny na jiné podélné čáře. 
 • Mohou též vymezovat plochu, do níž je zakázáno vjíždět.

Zábrana pro označení uzavírky

 • Zábrana se používá zejména k vyznačení úplné uzavírky pozemní komunikace nebo k vyznačení ohrazení pracoviště.

Vodící tabule

 • Vodicí tabule označuje zejména nebezpečnou zatáčku, v níž musí řidič výrazně snížit rychlost jízdy, a usměrňuje provoz ve směru šipek.
 • Pokud je nutno na zatáčku zvlášť upozornit, může být bílá barva nahrazena žlutozelenou fluorescenční barvou.
 • Tabule může být i v provedení jedné šipky nebo sestavy jednotlivých šipek umístěných za sebou.

Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo

 • Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo
 • Směrovací desky se šikmými pruhy usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.

Směrovací deska středová

 • Směrovací deska středová usměrňuje provoz po obou stranách desky.

Směrovací deska se šipkou doleva

 • Směrovací deska se šipkou doprava
 • Směrovací desky se šipkou usměrňují provoz ve směru šipky.

Vodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo

 • Vodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo
 • Vodicí desky usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.

Vodicí deska středová se šikmými pruhy

 • Vodicí deska usměrňuje provoz po obou stranách desky.

Vodicí deska středová s vodorovnými pruhy

 • Vodicí deska odděluje jízdní pruhy a plní funkci podélné čáry souvislé.

Velká a malá zvýrazňující deska

 • Zvýrazňující desky zvýrazňují nebo nahrazují podélnou čáru souvislou zpravidla přechodného vodorovného dopravního značení.

Pojízdná uzavírková tabule

 • Tabule se používá zejména ke krátkodobému označení překážky provozu na pozemních komunikacích, uzavírky jízdního pruhu nebo statického nebo pohyblivého pracovního místa na pozemní komunikaci.
 • V nezměněné nebo sklopené podobě se tabule použije i pro příjezd k označovanému místu ze stanoviště a pro návrat zpět na stanoviště.

Zastavovací terč pro policisty

Zastavovací terč pro jiné osoby

Směrovka

Žluté a černé pruhy

 • Pruhy označují trvalou překážku na pozemní komunikaci.

Dopravní knoflíky

 • Knoflíky doplňují nebo zvýrazňují vodorovné dopravní značky.
 • Dopravní knoflíky doplňující podélnou čáru nebo vodicí čáru jsou barvy bílé.
 • Na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí lze užít i knoflíky barvy modré.
 • Náhradou za podélnou čáru přechodného vodorovného dopravního značení lze užít sestavy dopravních knoflíků barvy žluté nebo oranžové.

Směrový sloupek bílý

 • Směrový sloupek bílý pravý
 • Sloupky (patníky) označují okraj pozemní komunikace.

Směrový sloupek červený

 • Směrový sloupek červený pravý
 • Sloupky vyznačují vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci.

Směrový sloupek modrý

 • Sloupky označují úsek pozemní komunikace, kde hrozí zvýšené nebezpečí námrazy.
 • Ve zmenšeném provedení se používají také na svodidlech nebo zábradlích mostů.

Směrový sloupek červený kulatý

 • Sloupek lze použít jako náhradu za levé a pravé červené směrové sloupky k vyznačení vyústění účelové komunikace.

Směrový sloupek zelený kulatý - baliseta

 • Sloupek se používá při usměrňování provozu a pro zdůraznění podélné čáry souvislé vodorovného dopravního značení.

Krátký příčný práh

 • Práh vytváří krátkou umělou nerovnost na vozovce (zpomalovací práh) a je zpravidla označen žlutočernými pruhy.

Ověř si své znalosti!

/5
Test autoškola

Dopravní zařízení

06060237

Řidič vozidla z výhledu je upozorňován:

06060410

Tímto směrovým sloupkem může být:

06060411

Tento směrový sloupek:

220239: Vyobrazený směrový sloupek:

22050027: Řidič vozidla z výhledu je upozorňován:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 83%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!