Druhy dopravních značek

Dopravní značky jsou důležitou součástí silničního provozu a slouží k regulaci a usměrňování pohybu vozidel na silnicích. Existuje mnoho různých druhů dopravních značek, které jsou rozděleny do několika kategorií podle jejich významu. V této učebnici se budeme podrobněji zabývat všemi těmito kategoriemi dopravních značek a budeme se učit, jak se na silnicích správně chovat a jak reagovat na různé situace, které mohou nastat. Je důležité si uvědomit, že dodržování dopravních značek je klíčové pro bezpečnost na silnicích a každý řidič by se měl naučit je správně rozpoznávat a interpretovat.

Rozdělení dopravních značek

Druhy vodorovných značek

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
491

Dopravní značky

1 / 208

08120017: Řidič vozidla z výhledu:

2 / 208

08120016: Řidič vozidla z výhledu:

3 / 208

08120015: Tato dopravní značka upozorňuje na:

4 / 208

08100088: Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti:

5 / 208

08080030: Na tomto místě může zastavit a stát:

6 / 208

06060476: Vyobrazená dopravní značka:

7 / 208

06060475: Tato značka označuje:

8 / 208

06060474: Tato značka zakazuje vjezd:

9 / 208

06060472: Zákaz vjezdu podle vyobrazené dopravní značky platí pro:

10 / 208

06060419: Za první skupinou dopravních značek:

11 / 208

06060416: Lze před nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vyložení nákladu?

12 / 208

06060415: Lze za nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vystoupení přepravovaných osob?

13 / 208

06060411: Tento směrový sloupek:

14 / 208

06060410: Tímto směrovým sloupkem může být:

15 / 208

06060407: Ve vyobrazené situaci:

16 / 208

06060406: Za touto dopravní značkou:

17 / 208

06060405: Za touto dopravní značkou:

18 / 208

06060399: V situaci na obrázku musí řidič při řízení zohlednit, že:

19 / 208

06060325: Dopravní značka, kterou vidíte jako nejbližší, znamená:

20 / 208

06060317: Za nejbližší dopravní značkou v daném případě:

21 / 208

06060314: Řidič vozidla z výhledu na nejbližší křižovatce za první dopravní značkou:

22 / 208

06060313: Nejbližší dopravní značka:

23 / 208

06060307: Řidič vozidla z výhledu:

24 / 208

06060306: Za touto dopravní značkou řidič:

25 / 208

06060305: Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:

26 / 208

06060304: Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:

27 / 208

06060303: Na vyobrazené křižovatce musíte jako řidič vozidla z výhledu:

28 / 208

06060302: Pokud jako řidič vidíte na vozovce tento symbol, musíte:

29 / 208

06060300: Za vyobrazenou dvojicí dopravních značek:

30 / 208

06060299: V úseku za touto dopravní značkou:

31 / 208

06060298: V úseku za touto dopravní značkou:

32 / 208

06060297: V úseku za touto dopravní značkou:

33 / 208

06060296: Za nejbližší svislou dopravní značkou jako řidič vozidla z výhledu:

34 / 208

06060258: Tato dopravní značka:

35 / 208

06060254: Na křižovatce označené touto dopravní značkou:

36 / 208

06060237: Řidič vozidla z výhledu je upozorňován:

37 / 208

06060236: Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje stání v označeném úseku pozemní komunikace?

38 / 208

06060235: Vyberte dopravní značku, která označuje konec úseku pozemní komunikace s nejnižší dovolenou rychlostí:

39 / 208

06060234: Tato dopravní značka zakazuje:

40 / 208

06060233: Tato značka upozorňuje na:

41 / 208

06060171: V úseku pozemní komunikace označeném touto dopravní značkou:

42 / 208

06060170: Do úseku pozemní komunikace označeného touto dopravní značkou je dovoleno vjet:

43 / 208

06060169: Tato značka:

44 / 208

06060167: Vyobrazená dopravní značka zakazuje vjezd:

45 / 208

06060166: Tato dopravní značka zakazuje vjezd:

46 / 208

06060165: Na takto označené pozemní komunikace je zakázán vjezd:

47 / 208

06060164: Tato dopravní značka:

48 / 208

06060163: Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidlům:

49 / 208

06060162: Tato značka:

50 / 208

06060161: Tato značka:

51 / 208

06060160: Tato dopravní značka upozorňuje účastníky provozu na pozemních komunikacích:

52 / 208

06060059: Tato dopravní značka:

53 / 208

06060058: Tato dopravní značka:

54 / 208

06060057: Tato dopravní značka:

55 / 208

06060056: Tato výstražná dopravní značka upozorňuje řidiče:

56 / 208

06060055: Tato výstražná dopravní značka:

57 / 208

06060053: Která z vyobrazených dopravních značek nepatří do značek upravujících přednost?

58 / 208

06060052: Tato dopravní značka:

59 / 208

06060004: Zákaz vjezdu vyplývající z vyobrazené dopravní značky platí pro:

60 / 208

06050642: Která z těchto dopravních značek zakazuje zastavení?

61 / 208

06050641: Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti. :

62 / 208

06050627: Tato značka upozorňuje řidiče:

63 / 208

06050626: Tato dopravní značka:

64 / 208

06050625: Tato dopravní značka:

65 / 208

06050624: Tato dopravní značka:

66 / 208

06050551: Tato dopravní značka upozorňuje:

67 / 208

06050550: Tato dopravní značka znamená:

68 / 208

06050526: Tato dopravní značka:

69 / 208

06050461: Tato značka znamená:

70 / 208

06050457: Tato dopravní značka znamená:

71 / 208

06050454: Tato značka zakazuje vjezd:

72 / 208

06050452: Tato značka:

73 / 208

06050451: Tato dopravní značka upozorňuje na:

74 / 208

06050449: Tato značka:

75 / 208

06050446: Tato výstražná dopravní značka upozorňuje na:

76 / 208

06050393: Dopravní značka „Jednosměrný provoz“ vymezuje úsek komunikace, kde je zakázáno:

77 / 208

06050390: Tato dopravní značka řidiče:

78 / 208

06050381: Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje úsek platnosti dopravní značky, pod kterou je umístěna:

79 / 208

06050375: Tato dopravní značka:

80 / 208

06050374: Tato dopravní značka:

81 / 208

06050371: Tato značka:

82 / 208

06050361: Která z vyobrazených dopravních značek označuje hlavní pozemní komunikaci.

83 / 208

06050348: Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje řidiči jet rychlostí 40 km/h:

84 / 208

06050347: Která z vyobrazených dodatkových tabulek vyznačuje směr k místu, ke kterému se vztahuje dopravní značka, pod kterou je tato tabulka umístěna:

85 / 208

06050295: Tato dopravní značka:

86 / 208

06050293: Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou:

87 / 208

06050290: Tato dopravní značka:

88 / 208

06050280: Tato dopravní značka:

89 / 208

06050277: Tato dopravní značka:

90 / 208

06050274: Tato značka:

91 / 208

06050271: Tato značka:

92 / 208

06050270: Tato dopravní značka:

93 / 208

06050269: Tato dopravní značka:

94 / 208

06050264: Tato dopravní značka:

95 / 208

06050263: Tato dopravní značka:

96 / 208

06050262: Tato dopravní značka:

97 / 208

06050261: Tato dopravní značka:

98 / 208

06050260: Označte správný význam značky:

99 / 208

06050259: Co znamená tato dopravní značka?

100 / 208

06050258: Tato dopravní značka:

101 / 208

06050257: Tato dopravní značka zakazuje:

102 / 208

06050256: Zákaz vjezdu podle vyobrazené dopravní značky platí pro:

103 / 208

06050255: Tato dopravní značka:

104 / 208

06050253: Tato dopravní značka:

105 / 208

06050252: Tato dopravní značka:

106 / 208

06050242: Tato dopravní značka:

107 / 208

06050241: Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž:

108 / 208

06050225: Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:

109 / 208

06050224: Tato dopravní značka:

110 / 208

06050223: Tato dopravní značka:

111 / 208

06050222: Tato dopravní značka:

112 / 208

06050221: Tato dopravní značka:

113 / 208

06050219: Tato výstražná dopravní značka:

114 / 208

06050218: Tato dopravní značka upozorňuje:

115 / 208

06050217: Tato dopravní značka:

116 / 208

06050216: Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde:

117 / 208

06050215: Tato dopravní značka:

118 / 208

06050214: Tato dopravní značka:

119 / 208

06050213: Tato dopravní značka upozorňuje na:

120 / 208

06050212: Tato dopravní značka:

121 / 208

06050211: Tato dopravní značka:

122 / 208

06050210: Tato dopravní značka:

123 / 208

06050209: Tato dopravní značka:

124 / 208

06050208: Tato dopravní značka:

125 / 208

06050207: Tato dopravní značka:

126 / 208

06050206: Tato dopravní značka:

127 / 208

06050205: Tato dopravní značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace:

128 / 208

06050204: Tato dopravní značka:

129 / 208

06050203: Tato dopravní značka:

130 / 208

06050202: Tato dopravní značka:

131 / 208

06050201: Tato dopravní značka:

132 / 208

06050200: Tato dopravní značka:

133 / 208

06050156: Tato značka upozorňuje na:

134 / 208

06050074: Vyobrazená dopravní značka:

135 / 208

06050037: Podmínky pro udělení příslušného řidičského oprávnění musí osoba splňovat:

136 / 208

06050035: Řidičské oprávnění skupiny B lze udělit osobě:

137 / 208

06040194: Tato dopravní značka označuje:

138 / 208

06040193: Jak se zachováte v místě, kde je tato výstražná dopravní značka?

139 / 208

22100035: Řidič vozidla z výhledu pokračující v přímém směru:

140 / 208

22100015: Tato svislá dopravní značka označuje:

141 / 208

22050032: Řidič vozidla z výhledu v následujícím úseku:

142 / 208

22050029: Tato dopravní značka upozorňuje na:

143 / 208

22050028: Tato dopravní značka:

144 / 208

22050027: Řidič vozidla z výhledu je upozorňován:

145 / 208

22050026: Tato dopravní značka upozorňuje řidiče na:

146 / 208

22050025: Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel ve vyobrazené dopravní situaci znamená pro řidiče modrého vozidla:

147 / 208

22050022: Řidič osobního vozidla z výhledu ve vyobrazené dopravní situaci:

148 / 208

22050021: Tato svislá dopravní značka upozorňuje řidiče na:

149 / 208

22050019: Tato dopravní značka:

150 / 208

22050014: Speciální označení osoby nevidomé je:

151 / 208

22050013: Tato dopravní značka:

152 / 208

22050012: Může řidič projet úsekem označeným vyobrazenou dopravní značkou „Jiný zákaz“,když si chce zkrátit cestu nebo objet komplikovanou dopravní situaci?

153 / 208

22050011: Vyobrazenou dopravní značkou může být ukončena platnost:

154 / 208

22050009: Řidič vozidla z výhledu, který hodlá jet do centra Prahy:

155 / 208

22050007: Dopravní značka na obrázku pro řidiče znamená:

156 / 208

22020038: Platnost přenosné dopravní značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ umístěná na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím vozidlem nebo skupinou vozidel, končí:

157 / 208

22020032: Může řidič přes tuto vodorovnou dopravní značku odbočit vlevo k najetí do garáže u rodinného domu?

158 / 208

22020031: Může řidič přes tuto vodorovnou dopravní značku odbočit vlevo k najetí na parkoviště u obchodního domu?

159 / 208

22020030: Tato svislá dopravní značka upozorňuje:

160 / 208

22020029: Tato svislá dopravní značka upozorňuje řidiče na:

161 / 208

22020024: Vyobrazená dopravní situace upozorňuje řidiče na:

162 / 208

22020023: Řidič vozidla z výhledu se:

163 / 208

22020022: Na nejbližší křižovatce řidič osobního vozidla z výhledu:

164 / 208

22020020: Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce může:

165 / 208

22020014: Jak může být ukončena platnost svislé dopravní značky B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“?

166 / 208

22020013: Může řidič vjet do prostoru označeného vodorovnou dopravní značkou „Žluté zkřížené čáry“, pokud mu dopravní situace za touto plochou neumožňuje pokračovat v jízdě?

167 / 208

22020011: Od místa vyobrazených dopravních značek platí že:

168 / 208

22020008: Tato dopravní značka:

169 / 208

22020005: Řidič osobního automobilu na nejbližší křižovatce:

170 / 208

22020004: Vyobrazený směrový sloupek:

171 / 208

21100034: Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou můžete jako řidič motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg, jet jen v případě, že použijete zimní pneumatiky s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně

172 / 208

21100033: Co znázorňuje tato informativní směrová značka?

173 / 208

21100032: S čím jako řidič motorového vozidla musíte počítat v místech označených touto vodorovnou dopravní značkou?

174 / 208

21100031: Za vyobrazenou dopravní značkou se můžete jako řidič motorového vozidla setkat

175 / 208

21100027: Ve vyobrazené situaci řidič vozidla z výhledu vpravo:

176 / 208

21100022: V úseku pozemní komunikace, který následuje za touto svislou dopravní značkou, jako řidič motorového vozidla

177 / 208

21100021: Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

178 / 208

21100020: Ve zřízeném prostoru pro cyklisty na křižovatce se světelnými signály se mohou řadit pouze:

179 / 208

21100019: Co znázorňuje vodorovná dopravní značka na obrázku?

180 / 208

21100018: Jakou rychlostí můžete jet v obci jako řidič osobního automobilu z výhledu na vyobrazené situaci za nejbližší informativní značkou zónovou

181 / 208

21100015: Tato dopravní značka:

182 / 208

21100012: Smí řidič motorového vozidla, který není držitelem platného parkovacího oprávnění pro danou oblast, zaparkovat za touto dopravní značkou v sobotu v poledne?

183 / 208

21100008: Do oblasti za těmito dopravními značkami:

184 / 208

21100007: Toto označení:

185 / 208

21100006: Tato dopravní značka označuje:

186 / 208

21100003: Které směrové sloupky označují úsek pozemní komunikace, kde hrozí zvýšené nebezpečí námrazy:

187 / 208

21100002: Platnost zónových dopravních značek:

188 / 208

16010017: Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud si to nevynutí ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích, jet rychlostí 25 km/h:

189 / 208

16010016: Vyberte dopravní značku „Nejnižší dovolená rychlost“, která řidiči přikazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu.

190 / 208

16010015: Která značka zakazuje stání?

191 / 208

16010014: Tato dopravní značka upravuje:

192 / 208

16010011: Jestliže je vyobrazená dopravní značka umístěna na pozemní komunikaci u křižovatky a není doplněna vodorovnou příčnou čárou souvislou s nápisem „STOP“:

193 / 208

16010010: Která značka nepatří do skupiny značek výstražných?

194 / 208

16010009: Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

195 / 208

16010008: Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

196 / 208

16010007: Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

197 / 208

16010006: Která z vyobrazených dopravních značek upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.?

198 / 208

16010005: Co vám říká tato dopravní značka?

199 / 208

16010004: Co vám říká tato dopravní značka?

200 / 208

16010003: S čím musíte počítat v místě označeném touto dopravní značkou?

201 / 208

16010002: Která značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.?

202 / 208

15120004: Tato výstražná dopravní značka:

203 / 208

15120003: Na jakou situaci musím být připraven jako řidič červeného vozidla?

204 / 208

15120002: Tato dopravní značka:

205 / 208

11040012: Řidičské oprávnění skupiny D lze udělit jen žadateli, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny:

206 / 208

11040011: Řidičské oprávnění skupiny C lze udělit jen žadateli, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny:

207 / 208

11040007: Tato značka upozorňuje:

208 / 208

10040037: Na obrázku není znázorněna dopravní značka:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 50%

0%

Napsat komentář