Informativní značky

Informativní značky jsou pro řidiče užitečné hned z několika důvodů. Dají vám například informaci ohledně typu pozemní komunikace a tím pádem i maximální povolené rychlosti. Dále tento typ dopravních značek využijete, když budete potřebovat dotankovat pohonné hmoty na čerpací stanici nebo hledáte nejbližší občerstvení nebo toaletu.

Názvy informativních značek

Rozdělení informativních značek

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
8

Informativní značky

1 / 25

08080030: Na tomto místě může zastavit a stát:

2 / 25

06060305: Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:

3 / 25

06060304: Za touto dopravní značkou smíte jet rychlostí:

4 / 25

06060299: V úseku za touto dopravní značkou:

5 / 25

06060298: V úseku za touto dopravní značkou:

6 / 25

06060297: V úseku za touto dopravní značkou:

7 / 25

06050393: Dopravní značka „Jednosměrný provoz“ vymezuje úsek komunikace, kde je zakázáno:

8 / 25

06050259: Co znamená tato dopravní značka?

9 / 25

22100015: Tato svislá dopravní značka označuje:

10 / 25

22050032: Řidič vozidla z výhledu v následujícím úseku:

11 / 25

22050009: Řidič vozidla z výhledu, který hodlá jet do centra Prahy:

12 / 25

22020024: Vyobrazená dopravní situace upozorňuje řidiče na:

13 / 25

21100033: Co znázorňuje tato informativní směrová značka?

14 / 25

21100022: V úseku pozemní komunikace, který následuje za touto svislou dopravní značkou, jako řidič motorového vozidla

15 / 25

21100012: Smí řidič motorového vozidla, který není držitelem platného parkovacího oprávnění pro danou oblast, zaparkovat za touto dopravní značkou v sobotu v poledne?

16 / 25

21100006: Tato dopravní značka označuje:

17 / 25

21100002: Platnost zónových dopravních značek:

18 / 25

16010009: Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

19 / 25

16010007: Která z vyobrazených dopravních značek neupravuje přednost.

20 / 25

15120003: Na jakou situaci musím být připraven jako řidič červeného vozidla?

21 / 25

22020016: Řidič jedoucí po dálnici, v úseku který prochází obcí, může jet rychlostí nejvýše:

22 / 25

22020015: Řidič jedoucí po komunikaci označené touto dopravní značkou mimo obec, může jet rychlostí nejvýše:

23 / 25

21100028: Řidič vozidla z výhledu je povinen v této situaci

24 / 25

230324: Za jakých podmínek smí řidič nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti 7490 kg pokračovat v neděli v 16:00 hodin v jízdě po silnici č.16 směrem Mělník?

25 / 25

230303: Tato dopravní značka zakazuje:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 75%

0%

Napsat komentář