Zónové značky

V této kapitole se budeme věnovat informativním zónovým značkám, které jsou klíčovým prvkem bezpečné a plynulé jízdy. Informační zónové značky slouží k označení různých oblastí, jako jsou například obce, dálnice, tunely nebo třeba pěší zóny. Zónové informativní značky nám pomáhají správně reagovat na situace na silnici.

Názvy informativních zónových značek

Silnice pro motorová vozidla

Silnice pro motorová vozidla

Konec silnice pro motorová vozidla

Konec silnice pro motorová vozidla

Obec v jazyce národnostní menšiny

Obec v jazyce národnostní menšiny

Konec obce v jazyce národnostní menšiny

Konec obce v jazyce národnostní menšiny

Zóna s dopravním omezením

Zóna s dopravním omezením

Konec zóny s dopravním omezením

Konec zóny s dopravním omezením

Zóna pro cyklisty

Zóna pro cyklisty

Konec zóny pro cyklisty

Konec zóny pro cyklisty

Napsat komentář