Provozní značky

V této kapitole se zaměříme na provozní informativní značky, které vám pomohou orientovat se na silnici a přizpůsobit vaši jízdu aktuálním dopravním podmínkám. Tyto značky vás například informují o komunikaci s jednosměrným provozem, o možnosti parkování nebo upozorňují na blížící se přechod pro chodce.

Názvy informativních provozních značek

Podchod nebo nadchod

Podchod nebo nadchod

Jednosměrný provoz

Jednosměrný provoz

Jednosměrný provoz

Jednosměrný provoz

Doporučená rychlost

Doporučená rychlost

Přechod pro chodce

Přechod pro chodce

Přejezd pro cyklisty

Přejezd pro cyklisty

Slepá pozemní komunikace

Slepá pozemní komunikace

Návěst před slepou pozemní komunikaci

Návěst před slepou pozemní komunikací

Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání)

Parkoviště kolmé nebo šikmé stání

Parkoviště (podélné stání)

Parkoviště podélné stání

Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)

Parkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé

Parkoviště (stání na chodníku podélné)

Parkoviště stání na chodníku podélné

Parkoviště (částečně na chodníku kolmé nebo šikmé)

Parkoviště částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé

Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)

Parkoviště částečné stání na chodníku podélné

Vyhrazené parkoviště

Vyhrazené parkoviště

Kryté parkoviště

Kryté parkoviště

Parkoviště s parkovacím kotoučem

Parkoviště s parkovacím kotoučem

Parkoviště s parkovacím automatem

Parkoviště s parkovacím automatem

Uspořádání jízdních pruhů

Uspořádání jízdních pruhů

Uspořádání jízdních pruhů

Uspořádání jízdních pruhů

Zvýšení počtu jízdních pruhů

Zvýšení počtu jízdních pruhů

Snížení počtu jízdních pruhů

Snížení počtu jízdních pruhů

Jízdní pruh pro pomalá vozidla

Jízdní pruh pro pomalá vozidla

Vyhrazený jízdní pruh

Vyhrazený jízdní pruh

Konec vyhrazeného jízdního pruhu

Konec vyhrazeného jízdního pruhu

Omezení v jízdním pruhu

Omezení v jízdním pruhu

Změna organizace dopravy

Změna organizace dopravy

Objíždění tramvaje

Objíždění tramvaje

Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)

Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo)

Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu

Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu

Zpoplatnění provozu

Zpoplatnění provozu

Nejvyšší dovolené rychlosti

Nejvyšší dovolené rychlosti

Měření rychlosti

Měření rychlosti

Konec měření rychlosti

Konec měření rychlosti

Napsat komentář