Směrové značky

V této kapitole se budeme zabývat směrovými informativními značkami, které jsou klíčovým prvkem pro správné navigování na silnici. Tyto značky vám oznamují směr a vzdálenost k různým místům, jako jsou například města, obce, turistické atrakce nebo dálnice. Správné pochopení a interpretace těchto značek vám pomohou zajistit bezpečnou a efektivní jízdu.

Názvy informativních provozních značek

Směrová tabule pro příjezd k dálnici přímo

Směrová tabule pro příjezd k dálnici přímo

Směrová tabule pro příjezd k dálnici vlevo

Směrová tabule pro příjezd k dálnici vlevo

Směrová tabule pro příjezd k dálnici vpravo

Směrová tabule pro příjezd k dálnici vpravo

Směrová tabule před nájezdem na dálnici přímo

Směrová tabule před nájezdem na dálnici přímo

Směrová tabule před nájezdem na dálnici vlevo

Směrová tabule před nájezdem na dálnici vlevo

Směrová tabule před nájezdem na dálnici vpravo

Směrová tabule před nájezdem na dálnici vpravo

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla přímo

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla přímo

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla vlevo

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla vlevo

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla vpravo

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla vpravo

Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla přímo

Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla vlevo

Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla vlevo

Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla vpravo

Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla vpravo

Směrová tabule s cílem vpřed

Směrová tabule s cílem přímo

Směrová tabule s cílem vlevo

Směrová tabule s cílem vlevo

Směrová tabule s cílem vpravo

Směrová tabule s cílem vpravo

Směrová tabule s místním cílem přímo

Směrová tabule s místním cílem přímo

Směrová tabule s místním cílem vlevo

Směrová tabule s místním cílem vlevo

Směrová tabule s místním cílem vpravo

Směrová tabule s místním cílem vpravo

Směrová tabule s jiným cílem

Směrová tabule s jiným cílem

Označení křižovatky

Označení křižovatky

Návěst před křižovatkou

Návěst před křižovatkou

Návěst před křižovatkou

Návěst před křižovatkou

Návěst před křižovatkou

Směrová návěst pro směr přímo

Návěst v křižovatce

Směrová návěst před odbočením

Návěst v křižovatce

Směrová návěst před odbočením

Návěst pro odbočení

Směrová návěst pro odbočení

Dálková návěst (s šipkou)

Dálková návěst s šipkou

Dálková návěst (se vzdálenostmi)

Dálková návěst se vzdálenostmi

Návěst před úrovňovou křižovatkou

Návěst před úrovňovou křižovatkou

Návěst před okružní křižovatkou

Návěst před okružní křižovatkou

Návěst před křižovatkou s omezením

Návěst před křižovatkou s omezením

Návěst před křižovatkou s omezením

Návěst před křižovatkou s omezením

Návěst před křižovatkou s omezením

Návěst před křižovatkou s omezením

Návěst změny směru jízdy

Návěst změny směru jízdy

Návěst změny směru jízdy

Návěst změny směru jízdy

Návěst změny směru jízdy

Návěst změny směru jízdy před překážkou

Návěst změny směru jízdy s omezením

Návěst změny směru jízdy s omezením

Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo

Návěst před objížďkou

Návěst před objížďkou

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

Směrová tabule pro vyznačení objížďky

Číslo silnice pro mezinárodní provoz

Číslo silnice pro mezinárodní provoz

Směrová tabule pro cyklisty přímo

Směrová tabule pro cyklisty přímo

Směrová tabule pro cyklisty vlevo

Směrová tabule pro cyklisty vlevo

Směrová tabule pro cyklisty vpravo

Směrová tabule pro cyklisty vpravo

Návest před křižovatkou pro cyklisty

Návěst před křižovatkou pro cyklisty

Směrová tabulka pro cyklisty

Směrová tabulka pro cyklisty přímo

Směrová tabulka pro cyklisty

Směrová tabulka pro cyklisty vlevo

Směrová tabulka pro cyklisty

Směrová tabulka pro cyklisty vpravo

Konec cyklistické trasy

Konec cyklistické trasy

Označení názvu ulice

Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

Označení názvu ulice

Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

Označení názvu ulice

Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

Označení názvu ulice

Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

Označení názvu ulice

Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

Označení názvu ulice

Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

Kulturní nebo turistický cíl - návěst

Návěst pro kulturní nebo turistický cíl

Kulturní nebo turistický cíl

Kulturní nebo turistický cíl

Kulturní nebo turistický cíl

Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl

Napsat komentář