Speciální označení vozidel

Mezi speciální označení vozidel patří například označení vozidel řízené začátečníkem nebo označení autobusu přepravující děti. Tyto označení jsou v provozu důležitá z toho důvodu, že nás upozorňují na vozidla něčím specifická. 

Názvy dopravního zařízení

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou zakázáno vjíždět.

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou

Označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem

Označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem

Označení autobusu přepravujícího děti

Označení autobusu přepravujícího děti

Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu

Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu

Piktogram upozorňující na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3

Piktogram upozorňující na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Napsat komentář