Speciální označení vozidel

Názvy dopravního zařízení

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou zakázáno vjíždět.

Označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem

Označení autobusu přepravujícího děti

Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu

Piktogram upozorňující na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Ověř si své znalosti!

/1
Test autoškola

Speciální označení vozidel

219001: Vyhodnoťte nejzávažnější riziko v animaci:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 32%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!