Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Informace o dopravní značce