Světelné signály

Světelné signály nebo-li hovorově semafory jsou využívány na křižovatkách, dopravních uzavírkách nebo k usměrňování silničního provozu u víceproudých pozemních komunikací. Světelné signály pro chodce musí být doplněny příslušným akustickým signálem

Názvy světelných signálů

Popis světelných signálů

Signál s červeným světlem "Stůj!"

Signál s červeným světlem "Stůj!"

 • Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem),
Signál se žlutým světlem "Pozor"

Signál se žlutým světlem "Pozor"

 • Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem).
 • Je-li však vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.
 • Svítí-li světlo tohoto signálu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály.
Signál s červeným a žlutým světlem "Připrav se k jízdě!"​

Signál s červeným a žlutým světlem "Připrav se k jízdě!"

 • Signál se žlutým světlem se současně svítícím červeným světlem „Stůj!“ značí povinnost připravit se k jízdě.
Signál se zeleným světlem „Volno“

Signál se zeleným světlem „Volno“

 • Signál znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty.
 • Svítí-li signál „Signál pro opuštění křižovatky“ umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
Signál se směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“

Signál se směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“

 • Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.
Signál se směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“

Signál se směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“

 • Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.
Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

 • Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.
 • Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
Signál s kombinovanou směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“​

Signál s kombinovanou směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“

 • Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.
 • Směřuje-li zelená šipka vpravo, neplatí pro odbočování vpravo povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu (po pravé straně), pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a povinnost dát přednost v jízdě i tramvaji tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo
Signál s kombinovanou směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“

Signál s kombinovanou směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“

 • Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.
 • Směřuje-li zelená šipka vpravo, neplatí pro odbočování vpravo povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu (po pravé straně), pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a povinnost dát přednost v jízdě i tramvaji tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.
Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

 • Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.
 • Směřuje-li zelená šipka vpravo, neplatí pro odbočování vpravo povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu (po pravé straně), pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a povinnost dát přednost v jízdě i tramvaji tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.
Signál žlutého světla ve tvaru chodce/cyklisty/chodce a cyklisty

Signál žlutého světla ve tvaru chodce/cyklisty/chodce a cyklisty

 • Signály „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, „Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty“ nebo „Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty“, jimiž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňují řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje, křižuje směr chůze přecházejících chodců, směr jízdy přejíždějících cyklistů nebo směr chůze přecházejících chodců a směr jízdy přejíždějících cyklistů.
Doplňková zelená šipka

Doplňková zelená šipka

 • Šipka svítící současně se signálem s červeným světlem „Stůj!“ nebo se žlutým světlem „Pozor!“ znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují; přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce.
Signál pro opuštění křižovatky

Signál pro opuštění křižovatky

 • Je-li signál umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijedoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
Přerušované žluté světlo

Přerušované žluté světlo

 • Signál je ve tvaru plného světla, může být i ve tvaru signálu „Signálu žlutého světla ve tvaru chodce“, „Signálu pro cyklisty „Pozor!““ nebo „Signálu pro chodce a cyklisty „Pozor!““ v případě, že je nutno zvlášť upozornit na přecházející chodce anebo přejíždějící cyklisty ve volném směru.
 • Signál lze použít i ve tvaru světelné rampy ze tří až pěti světel umístěných na vozidle vodorovně vedle sebe. 
 • Při střídavém blikání sudých a lichých světel upozorňuje na potřebu dbát zvýšené opatrnosti, postupný řetězec směřující na levou nebo pravou stranu ukazuje řidiči, kterým směrem má překážku objet.
  Ve tvaru světelné rampy ze tří až pěti světel umístěných na vozidle
Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu

Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu

 • Svítí-li nad jízdním pruhem tento signál, nesmí řidič tento jízdní pruh užít; to znamená, že do něho nesmí vjíždět, ani do něho následně přejíždět
Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu

Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu

 • Svítí-li nad jízdním pruhem tento signál, smí řidič tento jízdní pruh užít.
Světelná šipka vlevo

Světelná šipka vlevo

 • Šipka znamená, že řidič musí opustit jízdní pruh nebo objet překážku vlevo.
Světelná šipka vpravo

Světelná šipka vpravo

 • Šipka znamená, že řidič musí opustit jízdní pruh nebo objet překážku vpravo.
Světelný kříž

Světelný kříž

 • Signál označuje překážku provozu na pozemních komunikacích vedle vozovky.
Signál pro chodce se znamením „Stůj!“

Signál pro chodce se znamením „Stůj!“

 • Signál zakazuje chodci vstupovat na vozovku.
 • Rozsvítí-li se signál „Signál pro chodce se znamením Stůj!“ v době, kdy se již chodec nachází na „Přechodu pro chodce“ nebo na vozovce v „Místě pro přecházení“, smí chodec dokončit přecházení.
Signál pro chodce se znamením „Volno“

Signál pro chodce se znamením „Volno“

 •  Signál umožňuje chodci přejít vozovku.
Signál pro cyklisty se znamením „Volno“, „Pozor“, „Stůj“

Signál pro cyklisty se znamením „Volno“, „Pozor“, „Stůj“

 • Je-li sestava umístěna u přejezdu pro cyklisty, platí pro cyklisty obdobně jako pro chodce signály umístěné na druhé straně pozemní komunikace (na druhé straně přejezdu pro cyklisty). 
 • V takovém případě lze užít dvoubarevnou signální soustavu se znamením „Stůj!“ a „Volno“.
Rychlostní signál s proměnným signálním znakem

Rychlostní signál s proměnným signálním znakem

 • Řidič je tímto signálem informován o tom, jakou rychlostí by měl jet, aby k dalšímu světelnému signálu „Volno“ dojel plynule a bez zastavení.
Rychlostní signál s více signálními znaky

Rychlostní signál s více signálními znaky

 • Řidič je rozsvícením příslušného rychlostního signálu informován o tom, jakou rychlostí by měl jet, aby k dalšímu světelnému signálu „Volno“ dojel plynule a bez zastavení.
Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel

Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel

 • Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel
 • Signál střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízením.
Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

 • Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.
Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

 • Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, neplatí pro řidiče povinnost nevjíždět na železniční přejezd v případech, že je již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání.

Ověř si své znalosti!

/4
Test autoškola

Světelné signály

06060322: Světelný signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor“, znamená pro řidiče povinnost:

08100088: Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti:

06050641: Vyberte dopravní značku, která řidiče upozorňuje na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidič jinak neočekával, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti:

06060317

Za nejbližší dopravní značkou v daném případě:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 88%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!