Světelné signály

Světelné signály nebo-li hovorově semafory jsou využívány na křižovatkách, dopravních uzavírkách nebo k usměrňování silničního provozu u víceproudých pozemních komunikací. Světelné signály pro chodce musí být doplněny příslušným akustickým signálem

Názvy světelných signálů

Signál s červeným světlem „Stůj!“

Signál se žlutým světlem „Pozor!“

Signál se zeleným světlem „Volno“

Signál se směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“

Signál se směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“

Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

Signál s kombinovanou směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“

Signál s kombinovanou směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“

Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

Signál žlutého světla ve tvaru chodce

Signál žlutého světla ve tvaru chodce

Doplňková zelená šipka

Doplňková zelená šipka

Signál pro opuštění křižovatky

Signál pro opuštění křižovatky

Přerušované žluté světlo

Přerušované žluté světlo

Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu

Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu

Signál pro chodce se znamením „Stůj!“

Signál pro chodce se znamením „Volno“

Signál pro cyklisty se znamením „Stůj!“

Signál pro cyklisty se znamením „Pozor!“

Signál pro cyklisty se znamením „Volno“

Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Stůj!“

Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Pozor!“

Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Volno“

Rychlostní signál s proměnným signálním znakem

Rychlostní signál s proměnným signálním znakem

Rychlostní signál s více signálními znaky

Rychlostní signál s více signálními znaky

Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel

Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel

Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“

Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

Jízda přímo a vlevo

Jízda přímo a vlevo

Jízda vpravo a vlevo

Jízda vpravo a vlevo

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
85

Světelné signály

1 / 12

08080018: Jak se zachováte v této situaci?

2 / 12

06060502: Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

3 / 12

06060404: Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

4 / 12

21100024: Řidič vozidla z výhledu v této dopravní situaci:

5 / 12

21100010: Na uvedené křižovatce řidič vozidla z výhledu:

6 / 12

06060465: Na signál se zeleným plným kruhovým světlem „Volno“:

7 / 12

06060408: Řidič vozidla z výhledu:

8 / 12

06060201: Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče:

9 / 12

06060173: Při řízení provozu na křižovatce signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“ znamená pro řidiče povinnost:

10 / 12

06060146: „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, jímž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňuje řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje:

11 / 12

06060145: Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“:

12 / 12

06040259: Svítí-li světlo signálu se žlutým světlem „Pozor!“ na křižovatce přerušovaně:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 87%

0%

Napsat komentář