Signál pro cyklisty se znamením „Pozor!“

Informace o dopravní značce