Signál pro cyklisty se znamením „Volno“

Informace o dopravní značce