Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Stůj!“

Informace o dopravní značce