Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Pozor!“

Informace o dopravní značce