Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Volno“

Informace o dopravní značce