Signál pro chodce se znamením „Stůj!“

Informace o dopravní značce