Dvojitá podélná čára souvislá

Informace o dopravní značce