Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou

Informace o dopravní značce

Využití značky v praxi

Napsat komentář