Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou

Informace o dopravní značce