Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

Informace o dopravní značce