Zákazové značky

Zákazové značky definují řidičům zákazy a omezení v silničním provozu. Jsou velice snadno rozeznatelné od ostatních dopravních značek, protože většina těchto značek je kruhového tvaru s červeným okrajem a bílým vnitřkem. Zákazové značky se umísťují u místa, odkud zákaz nebo omezení platí, popřípadě kde končí. Značku lze pro zdůraznění opakovat i v průběhu platnosti zákazu nebo omezení.

Názvy zákazových značek

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku

Zákaz vjezdu nákladních automobilů

Zákaz vjezdu autobusů

Zákaz vjezdu traktorů

Zákaz vjezdu motocyklů

Zákaz vjezdu jízdních kol

Zákaz vjezdu potahových vozidel

Zákaz vjezdu ručních vozíků

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

Zákaz vjezdu vyznačených vozidel

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez​

Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez​

Zákaz vjezdu vozidel, přepravujících nebezpečný náklad

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí

Nejvyšší dovolená rychlost

Konec nejvyšší dovolené rychlosti

Zákaz předjíždění

Konec zákazu předjíždění

Zákaz předjíždění pro nákladní automobily

Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily

Zákaz zvukových výstražných znamení

Konec zákazu zvukových výstražných znamení

Zákaz odbočování vlevo

Zákaz odbočování vpravo

Konec všech zákazů

Povinnost zastavit vozidlo

Zákaz vstupu chodců

Zákaz vjezdu osobních přepravníků

Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti

Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem

Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
210

Zákazové značky

1 / 70

230305: Značka informuje o zákazu vjezdu, který za nejbližší křižovatkou platí v přímém směru pro:

2 / 70

230308: Smí řidič autobusu s okamžitou hmotností 14 750 kg projet úsek za touto dopravní značkou?

3 / 70

230309: Tato dopravní značka:

4 / 70

230320: Smí do takto označeného místa (na most) vjet autobus o okamžité hmotnosti 10 500 kg, nejvyšší povolené hmotnosti 18 000 kg, šířce 2,5 m a délce 12 m?

5 / 70

230321: Smí do takto označeného úseku (na most), vjet řidič osobního automobilu délky 5 m s obytným přívěsem délky 6 m?

6 / 70

230322: Řidič soupravy nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti vozidla 15 000 kg, okamžité hmotnosti 8 000 kg a přívěsu o nejvyšší povolené hmotnosti 7 500 kg a okamžité hmotnosti 4 000 kg:

7 / 70

230323: Řidič nákladního automobilu z výhledu s nejvyšší povolenou hmotností 3 300 kg s přípojným vozidlem s nejvyšší povolenou hmotností 2 000 kg:

8 / 70

230325: Smí na takto označený most vjet souprava nákladního automobilu o nejvyšší povolené hmotnosti 18 000 kg s okamžitou hmotností 17 000 kg a přívěsu o nejvyšší povolené hmotnosti 10 000 kg s okamžitou hmotností 6 500 kg? Za předpokladu, že na mostě nebude jiné vozidlo?

9 / 70

230331: Při přepravě dětí a jejich umístění do dětské autosedačky je důležité zejména dbát na:

10 / 70

230333: Řidič vozidla z výhledu smí vjet do levého jízdního pruhu, pokud:

11 / 70

230334: Řidič vozidla z výhledu řídí autobus s největší povolenou hmotností 26 000 kg a okamžitým zatížením hnací nápravy 11 400 kg. Následně přes most:

12 / 70

16010015: Která značka zakazuje stání?

13 / 70

21100008: Do oblasti za těmito dopravními značkami:

14 / 70

22020014: Jak může být ukončena platnost svislé dopravní značky B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“?

15 / 70

22020020: Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce může:

16 / 70

22020023: Řidič vozidla z výhledu se:

17 / 70

22020038: Platnost přenosné dopravní značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ umístěná na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím vozidlem nebo skupinou vozidel, končí:

18 / 70

22050011: Vyobrazenou dopravní značkou může být ukončena platnost:

19 / 70

22050012: Může řidič projet úsekem označeným vyobrazenou dopravní značkou „Jiný zákaz“,když si chce zkrátit cestu nebo objet komplikovanou dopravní situaci?

20 / 70

06050241: Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž:

21 / 70

06050242: Tato dopravní značka:

22 / 70

06050252: Tato dopravní značka:

23 / 70

06050253: Tato dopravní značka:

24 / 70

06050255: Tato dopravní značka:

25 / 70

06050256: Zákaz vjezdu podle vyobrazené dopravní značky platí pro:

26 / 70

06050257: Tato dopravní značka zakazuje:

27 / 70

06050258: Tato dopravní značka:

28 / 70

06050260: Označte správný význam značky:

29 / 70

06050261: Tato dopravní značka:

30 / 70

06050262: Tato dopravní značka:

31 / 70

06050263: Tato dopravní značka:

32 / 70

06050264: Tato dopravní značka:

33 / 70

06050269: Tato dopravní značka:

34 / 70

06050270: Tato dopravní značka:

35 / 70

06050271: Tato značka:

36 / 70

06050274: Tato značka:

37 / 70

06050280: Tato dopravní značka:

38 / 70

06050290: Tato dopravní značka:

39 / 70

06050293: Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou:

40 / 70

06050348: Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje řidiči jet rychlostí 40 km/h:

41 / 70

06050371: Tato značka:

42 / 70

06050454: Tato značka zakazuje vjezd:

43 / 70

06050457: Tato dopravní značka znamená:

44 / 70

06050526: Tato dopravní značka:

45 / 70

06050642: Která z těchto dopravních značek zakazuje zastavení?

46 / 70

06060004: Zákaz vjezdu vyplývající z vyobrazené dopravní značky platí pro:

47 / 70

06060052: Tato dopravní značka:

48 / 70

06060161: Tato značka:

49 / 70

06060162: Tato značka:

50 / 70

06060163: Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidlům:

51 / 70

06060164: Tato dopravní značka:

52 / 70

06060165: Na takto označené pozemní komunikace je zakázán vjezd:

53 / 70

06060166: Tato dopravní značka zakazuje vjezd:

54 / 70

06060167: Vyobrazená dopravní značka zakazuje vjezd:

55 / 70

06060169: Tato značka:

56 / 70

06060170: Do úseku pozemní komunikace označeného touto dopravní značkou je dovoleno vjet:

57 / 70

06060171: V úseku pozemní komunikace označeném touto dopravní značkou:

58 / 70

06060234: Tato dopravní značka zakazuje:

59 / 70

06060236: Která z vyobrazených dopravních značek zakazuje stání v označeném úseku pozemní komunikace?

60 / 70

06060405: Za touto dopravní značkou:

61 / 70

06060406: Za touto dopravní značkou:

62 / 70

06060415: Lze za nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vystoupení přepravovaných osob?

63 / 70

06060416: Lze před nejbližší dopravní značkou zastavit za účelem neprodleného vyložení nákladu?

64 / 70

06060472: Zákaz vjezdu podle vyobrazené dopravní značky platí pro:

65 / 70

06060474: Tato značka zakazuje vjezd:

66 / 70

06060476: Vyobrazená dopravní značka:

67 / 70

06060319: Jako řidič vozidla z výhledu máte v úmyslu po projetí křižovatkou v přímém směru zastavit 20 m od křižovatky. Smíte tak ve vyobrazené situaci učinit?

68 / 70

08080008: Světelný ukazatel nad pozemní komunikací ukazuje:

69 / 70

08080036: Světelný ukazatel nad pozemní komunikací ukazuje:

70 / 70

08100001: Pokud nepřetržitě řídíte vozidlo o celkové hmotnosti 16 t, musíte zařadit bezpečnostní přestávku nejpozději:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 57%

0%

2 komentáře u „Zákazové značky“

Napsat komentář