Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad

Informace o dopravní značce

Využití značky v praxi

Napsat komentář