Nejvyšší dovolená rychlost

Informace o dopravní značce