Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

Informace o dopravní značce