Jízda křižovatkou

Související dopravní značení

Výklad zákona

§22 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci.

§22 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

§22 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidlo v křižovatce za účelem plnění povinností podle § 5 odst. 1 písm. h) nebo při odbočení vlevo podle § 21 odst. 5.

Nedovolené najíždění do křižovatky

Modré vozidlo nemůže najet do křižovatky, protože kvůli koloně by musel zastavit uprostřed křižovatky a zablokoval by tak průjezd křižovatky z vedlejší komunikace.

Najíždění do křižovatky při koloně

V případě že by byl nucen řidič modrého vozidla zastavit v křižovatce, nemůže do křižovatky najet a proto zastaví vozidlo na hranici křižovatky.

Najíždění do křižovatky při odbočování doleva

Modré vozidlo jede po hlavní pozemní komunikaci a chce odbočit doleva. V tomto případě si může najet do křižovatky. Po průjezdu červeného vozidla v protisměru odbočí doleva a uvolní tak průjezd vozidel v křižovatce.

Zastavení vozidla v křižovatce před přechodem

Modré vozidlo jede po hlavní pozemní komunikaci a chce odbočit doleva. Musí dát přednost chodcům na přechodu pro chodce a tím pádem zastaví uprostřed křižovatky. V tomto případě v křižovatce smí zastavit.

§22 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled.

Rozhled do křižovatky

Modré vozidlo přijíždí po vedlejší pozemní komunikaci a musí zastavit v místě odkud má náležitý rozhled.

Křižovatka se stopkou a příčnou čárou souvislou

Modré vozidlo musí zastavit vozidlo na příčné čáře souvislé, odkud má nejlepší výhled do situace.

§22 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Přednost na kruhovém objezdu

Modré vozidlo najíždí na kruhový objezd a musí dát přednost v jízdě zelenému vozidlu, které jede po kruhovém objezdu.

Kruhový objezd bez přednosti v jízdě

Jedná se o velice specifický případ, kdy není při nájezdu na kruhový objezd značka dej přednost v jízdě nebo stůj, dej přednost v jízdě. Tím pádem platí přednost zprava a modré vozidlo má přednost před zeleným vozidlem.

Ověř si své znalosti!

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na