Křižovatky s kruhovým objezdem

Hovorově se kruhovému objezdu říká „kruháč“ a je to typ křižovatky, která je v České republice čím dál více využívána. Mezi výhody kruhových objezdů se řadí především vyšší bezpečnost, nižší rychlost při průjezdu a vyšší plynulost dopravy v křižovatce. Vzhledem k tomu, že má kruhový objezd méně kolizních bodů než klasická křižovatka a vozidla najíždí do křižovatky nižší rychlostí, nevznikají na kruhových objezdech dopravní nehody s vážným zraněním. V případě kolize vozidel se totiž jedná o boční náraz.

Křižovatky s kruhovým objezdem mohou být jednopruhové nebo vícepruhové a nemusí být automaticky ve tvaru pravidelného kruhu, ale potkáváme se i s kruhovými objezdy ve tvaru oválu nebo čtverce. Na kruhové objezdy najíždíme proti směru hodinových ručiček, jinak bychom jeli v protisměru.

Související dopravní značení s kruhovými objezdy

Související legislativa s kruhovými objezdy

§22 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

§30 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého podle § 12 odst. 5, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy.

§12 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. 

Příklady křižovatek s kruhovým objezdem

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s kruhovým objezdem č. 1

V křižovatce se nacházejí 2 vozidla. Zelené vozidlo je na hlavní pozemní komunikaci a modré vozidle je na vedlejší. Z toho plyne, že zelené projede křižovatkou jako první a modré pojede jako druhé.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s kruhovým objezdem č. 2

V křižovatce se nacházejí 2 vozidla ale přednost není rozlišena dopravními značkami. Tím pádem zelené vozidlo musí dávat přednost modrému vozidlu, přijíždějícímu zprava.

Křižovatky s kruhovými objezdy v praxi

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 06060189

1 / 1

06060189

Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06040297

1 / 1

06040297: Řidič při vyjíždění z kruhového objezdu:

Your score is

The average score is 0%

Zajímavá videa kruhových objezdů

Zajímavé odkazy ohledně kruhových objezdů

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na