Křižovatky s kruhovým objezdem

Hovorově se kruhovému objezdu říká „kruháč“ a je to typ křižovatky, která je v České republice čím dál více využívána. Mezi výhody kruhových objezdů se řadí především vyšší bezpečnost, nižší rychlost při průjezdu a vyšší plynulost dopravy v křižovatce. Vzhledem k tomu, že má kruhový objezd méně kolizních bodů než klasická křižovatka a vozidla najíždí do křižovatky nižší rychlostí, nevznikají na kruhových objezdech dopravní nehody s vážným zraněním. V případě kolize vozidel se totiž jedná o boční náraz.

Křižovatky s kruhovým objezdem mohou být jednopruhové nebo vícepruhové a nemusí být automaticky ve tvaru pravidelného kruhu, ale potkáváme se i s kruhovými objezdy ve tvaru oválu nebo čtverce. Na kruhové objezdy najíždíme proti směru hodinových ručiček, jinak bychom jeli v protisměru.

Související dopravní značení s kruhovými objezdy

Dej přednost v jízdě!
Dej přednost v jízdě!
Stůj, dej přednost v jízdě!
Stůj, dej přednost v jízdě!
Křižovatka s kruhovým objezdem
Křižovatka s kruhovým objezdem
Kruhový objezd
Kruhový objezd

Související legislativa s kruhovými objezdy

§22 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlůmje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

§30 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhuje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou do druhého podle § 12 odst. 5, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti je povinen dát znamení o změně směru jízdy.

§12 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-liznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí a neomezí-liznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo řidičeje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

Příklady křižovatek s kruhovým objezdem

Křižovatka s kruhovým objezdem č. 1

V křižovatce se nacházejí 2 vozidla. Zelené vozidlo je na hlavní pozemní komunikaci a modré vozidle je na vedlejší. Z toho plyne, že zelené projede křižovatkou jako první a modré pojede jako druhé.

Křižovatka s kruhovým objezdem č. 2

V křižovatce se nacházejí 2 vozidla ale přednost není rozlišena dopravními značkami. Tím pádem zelené vozidlo musí dávat přednost modrému vozidlu, přijíždějícímu zprava.

Křižovatka s kruhovým objezdem č. 3

Na kruhovém objezdu se nacházejí dvě vozidla. Modré vozidlo přijíždí ke kruhovému objezdu po vedlejší pozemní komunikaci a proto musí dát přednost zelenému vozidlu.

Křižovatka s kruhovým objezdem č. 4

Na kruhovém objezdu se nacházejí dvě vozidla. Zelené vozidlo jede po kruhovém objezdu a chce na následujícím sjezdu vyjet z kruhového objezdu. Při přejíždění z jednoho pruhu do druhého však nesmí ohrozit ani omezit modré vozidlo, které pokračuje po kruhovém objezdu.

Křižovatka s kruhovým objezdem č. 5

Na kruhovém objezdu se nacházejí dvě vozidla. Zelené i modré vozidlo jedou po kruhovém objezdu.  Modré vozidlo chce přejet do vnitřního pruhu, ale nesmí ohrozit ani omezit zelené vozidlo, protože přejíždí z jednoho pruhu do druhého.

Kruhový objezd s průběžným pruhem č. 6

Modré vozidlo najíždí na kruhový objezd a na svislé značce vidí, že se nachází v průběžném pruhu. V případě že by zelené vozidlo chtělo sjet na následujícím sjezdu, muselo by dát přednost modrému vozidlu.

Křižovatky s kruhovými objezdy v praxi

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
200

Křižovatky s kruhovým objezdem

1 / 6

08120017: Řidič vozidla z výhledu:

2 / 6

06060300: Za vyobrazenou dvojicí dopravních značek:

3 / 6

06060189: Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu:

4 / 6

06040297: Řidič při vyjíždění z kruhového objezdu:

5 / 6

22020034: Řidič červeného vozidla jedoucí po kruhovém objezdu:

6 / 6

22020033: Řidič vozidla z výhledu:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 74%

0%

Zajímavá videa kruhových objezdů

Zajímavé odkazy ohledně kruhových objezdů

Napsat komentář