Opakování v autoškole

Před tím než Vás autoškola vyšle na závěrečné zkoušky, měli byste absolvovat opakování probrané látky. Opakování by mělo probíhat nejlépe zábavnou formou a slouží hlavně k tomu, abyste si všechny ty nově nabité informace připomněli a mohli je tak využít v při závěrečných zkouškách a následně v reálném silničním provozu.

Předpisy o provozu vozidel

Teorie řízení a zásady bezpečné jízdy

Ovládání a údržba vozidla

Zdravotnická příprava

Řešení křižovatek

Dopravní značky

Chcete si projít nejtěžší testové otázky ze závěrečných testů v autoškole? Dal jsem si tu práci a v následující kapitole naleznete ty nejtěžší testové otázky.

Od roku 2021 se v testových otázkách v autoškole objevují video otázky. Proto jsem dal všechny videa dohromady a popsal, na co si dát v testech pozor. Koukni na dopravní situace z testových otázek.