Nejtěžší testové otázky v autoškole

V rámci přípravy na závěrečnou zkoušku v autoškole je dobré si projít nejtěžší testové otázky jednotlivých kapitol. Otázky byly vybrány na základě statistik úspěšnosti studentů u testových otázek nacházejících se na konci každé kapitoly této učebnice autoškoly. Tyto nejtěžší testové otázky v autoškole doporučuji projít až po prostudování všech testových otázek a následně zkoušet cvičné testy ministerstva dopravy.

Nejtěžší testové otázky ze zásad bezpečné jízdy

0%
0 hlasy, 0 avg
1962

Nejtěžší testové otázky ze zásad bezpečné jízdy

1 / 10

22100028: Jakou metodou lze v případě krizové situace minimalizovat brzdnou dráhu na většině povrchů vozovky s vozidlem, které je vybaveno ABS?

2 / 10

06060242: Při rychlosti 100 km/h je délka brzdné dráhy Vašeho vozidla oproti brzdné dráze při rychlosti 50 km/h:

3 / 10

06050517: Zvýšené riziko ztráty přilnavosti pneumatik a následného smyku za deště hrozí:

4 / 10

06060275: Příčinou vzniku aquaplaningu je:

5 / 10

06060456: Pokud je vozidlo vybaveno indikací defektu a soupravou pro bezdemontážní opravu pneumatiky:

6 / 10

06050462: Jak při výměně pravého předního kola nejlépe zajistíte vozidlo před nežádoucím pohybem:

7 / 10

06050513: Brzdná dráha jízdní soupravy s brzděným přívěsem je v porovnání s brzdnou drahou soupravy s nebrzděným přívěsem o stejné hmotnosti:

8 / 10

06050435: Co se rozumí pasivní bezpečností vozidla?

9 / 10

11040008: Protiblokovací brzdový systém (ABS):

10 / 10

06060462: Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem předních kol budete řešit:

Your score is

Průměrné skóre je 80%

0%

Nejtěžší testové otázky z dopravních značek

0%
0 hlasy, 0 avg
1893

Nejtěžší testové otázky z dopravních značek

1 / 10

22050011: Vyobrazenou dopravní značkou může být ukončena platnost:

2 / 10

22020038: Platnost přenosné dopravní značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ umístěná na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím vozidlem nebo skupinou vozidel, končí:

3 / 10

21100032: S čím jako řidič motorového vozidla musíte počítat v místech označených touto vodorovnou dopravní značkou?

4 / 10

16010011: Jestliže je vyobrazená dopravní značka umístěna na pozemní komunikaci u křižovatky a není doplněna vodorovnou příčnou čárou souvislou s nápisem „STOP“:

5 / 10

21100034: Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou můžete jako řidič motorového vozidla s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg, jet jen v případě, že použijete zimní pneumatiky s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně

6 / 10

22050009: Řidič vozidla z výhledu, který hodlá jet do centra Prahy:

7 / 10

21100018: Jakou rychlostí můžete jet v obci jako řidič osobního automobilu z výhledu na vyobrazené situaci za nejbližší informativní značkou zónovou

8 / 10

21100006: Tato dopravní značka označuje:

9 / 10

16010017: Která z vyobrazených dopravních značek neumožňuje řidiči, pokud si to nevynutí ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích, jet rychlostí 25 km/h:

10 / 10

06050293: Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou:

Your score is

Průměrné skóre je 77%

0%

Nejtěžší testové otázky z dopravních situací

0%
0 hlasy, 0 avg
1797

Nejtěžší testové otázky z řešení dopravních situací

1 / 10

06050584: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou:

2 / 10

06060505: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

3 / 10

08080014: Může řidič vozidla z výhledu odbočit vpravo, aniž by porušil pravidla bezpečného provozu?

4 / 10

10110016: Jako první projede křižovatkou:

5 / 10

10110045: Na této křižovatce

6 / 10

21100005: Cyklistovi, který dává znamení o změně směru jízdy proto, aby mohl přejet z vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty do průběžného pruhu, řidič jedoucí v přilehlém pruhu:

7 / 10

22050016: Řidič vozidla z výhledu musí ve vyobrazené dopravní situaci:

8 / 10

22020007: Jak se zachováte na následující křižovatce jako řidič vozidla z výhledu, který odbočuje vlevo?

9 / 10

21100013: Řidič vozidla z výhledu se chystá odbočit vlevo. Musí dát přednost v jízdě tramvaji?

10 / 10

230301: Řidič vozidla z výhledu ve vyobrazené křižovatce s kruhovým objezdem:

Your score is

Průměrné skóre je 85%

0%

Nejtěžší testové otázky ze zdravotnické přípravy

0%
0 hlasy, 0 avg
903

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.