Nejtěžší testové otázky v autoškole

V rámci přípravy na závěrečnou zkoušku v autoškole je dobré si projít nejtěžší testové otázky jednotlivých kapitol. Otázky byly vybrány na základě statistik úspěšnosti studentů u testových otázek nacházejících se na konci každé kapitoly této učebnice autoškoly. Tyto nejtěžší testové otázky v autoškole doporučuji projít až po prostudování všech testových otázek a následně zkoušet cvičné testy ministerstva dopravy.

Nejtěžší testové otázky ze zásad bezpečné jízdy

0%
0 volby, 0 prům
142

Nejtěžší testové otázky ze zásad bezpečné jízdy

1 / 10

06050522: Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem zadních kol a manuální převodovkou budete řešit:

2 / 10

06060261: Těhotné ženy:

3 / 10

06060438: Jedete za hustého deště za nákladním vozidlem, které intenzivně znečišťuje Vaše přední okno. Jak se zachováte?

4 / 10

06060462: Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem předních kol budete řešit:

5 / 10

06060244: Při prudkém sešlápnutí brzdového pedálu vozidla bez protiblokovacího systému brzd (ABS) na náledí dojde:

6 / 10

06060284: Řidič jedoucí před Vámi dává výstražné světelné znamení. Jak se zachováte?

7 / 10

06060402: Častou příčinou těžkých nehod na dálnici je:

8 / 10

06060460: Jedete za autobusem, který zastavuje v zastávce při pravém okraji vozovky. Jak se zachováte?

9 / 10

06060461: Řidič vozidla jedoucího před vámi zřejmě zapomněl vypnout znamení o změně směru jízdy vlevo. Jak se zachováte?

10 / 10

08120031: Přetížení nákladního vozidla lze předejít:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 84%

0%

Nejtěžší testové otázky z dopravních značek

0%
0 volby, 0 prům
148

Nejtěžší testové otázky z dopravních značek

1 / 11

06050207: Tato dopravní značka:

2 / 11

06060055: Tato výstražná dopravní značka:

3 / 11

06060163: Tato dopravní značka zakazuje vjezd vozidlům:

4 / 11

06060166: Tato dopravní značka zakazuje vjezd:

5 / 11

06060317: Za nejbližší dopravní značkou v daném případě:

6 / 11

22100035: Řidič vozidla z výhledu pokračující v přímém směru:

7 / 11

06060053: Která z vyobrazených dopravních značek nepatří do značek upravujících přednost?

8 / 11

06060004: Zákaz vjezdu vyplývající z vyobrazené dopravní značky platí pro:

9 / 11

06050393: Dopravní značka „Jednosměrný provoz“ vymezuje úsek komunikace, kde je zakázáno:

10 / 11

06050293: Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou:

11 / 11

06050221: Tato dopravní značka:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 75%

0%

Nejtěžší testové otázky z dopravních situací

0%
0 volby, 0 prům
140

Nejtěžší testové otázky z dopravních situací

1 / 8

06050055: Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:

2 / 8

06050584: Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou:

3 / 8

06060505: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

4 / 8

08080014: Může řidič vozidla z výhledu odbočit vpravo, aniž by porušil pravidla bezpečného provozu?

5 / 8

10110016: Jako první projede křižovatkou:

6 / 8

10110045: Na této křižovatce

7 / 8

21100005: Cyklistovi, který dává znamení o změně směru jízdy proto, aby mohl přejet z vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty do průběžného pruhu, řidič jedoucí v přilehlém pruhu:

8 / 8

22050016: Řidič vozidla z výhledu musí ve vyobrazené dopravní situaci:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 86%

0%

Nejtěžší testové otázky ze zdravotnické přípravy

0%
0 volby, 0 prům
97

Nejtěžší testové otázky ze zdravotnické přípravy

1 / 10

06050284: První pomoc je povinen poskytnout:

2 / 10

09040010: Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

3 / 10

09040018: Při úrazu hlavy nejvíce poraněného ohrožuje:

4 / 10

11020013: Při úrazu hlavy s drobnějším viditelným krvácením nejvíce poraněného ohrožuje:

5 / 10

11020010: Jak budete postupovat, jste-li sami a opakovaně se Vám nedaří zajistit dýchací cesty:

6 / 10

11020016: Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle začne zvracet. Jak budete postupovat:

7 / 10

11020019: Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí:

8 / 10

11020023: Po zahájení resuscitace je nejdůležitější:

9 / 10

11020024: Jste svědek dopravní nehody, na místě jsou dva zranění, z nichž jeden je v bezvědomí, druhý při vědomí, ale výrazně krvácí. Jaký bude Váš postup?

10 / 10

11020026: Poraněný je při vědomí a velmi silně krvácí z rány na krku. Co uděláte?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 91%

0%

Napsat komentář