Nejtěžší testové otázky v autoškole

V rámci přípravy na závěrečnou zkoušku v autoškole je dobré si projít nejtěžší testové otázky jednotlivých kapitol. Otázky byly vybrány na základě statistik úspěšnosti studentů u testových otázek nacházejících se na konci každé kapitoly této učebnice autoškoly. Tyto nejtěžší testové otázky v autoškole doporučuji projít až po prostudování všech testových otázek a následně zkoušet cvičné testy ministerstva dopravy.

Nejtěžší otázky z ovládání a údržby vozidla

/10
Test autoškola

Nejtěžší testové otázky PPV

06060069: Během jízdy na dálnici mimo obec se ukázalo, že s Vaším vozidlem ve stoupání nelze dosáhnout rychlosti nejméně 80 km/h (např. pro nedostatečný výkon motoru nebo pro hmotnost přepravovaného nákladu). Můžete pokračovat v jízdě po dálnici?

10060046: „Zastavit vozidlo“ znamená:

10040029: Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy:

06060396: Dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkových světel nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel k upozornění řidiče předjížděného vozidla:

06060401: Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z autobusu mimo zastávku vstoupily do vozovky

06060365: K měření rychlosti vozidel je oprávněna:

06050333

Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

06060152

V prostoru čerpací stanice pohonných hmot je zakázáno:

06050590

V pěší zóně:

06050638

Za křižovatku se nepovažuje:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 81%

0%

Nejtěžší otázky z předpisů o provozu vozidel

/10
Test autoškola

Nejtěžší testové otázky OÚV

06060087

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá ode dne:

06060443

Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:

06060453

Proděravěním kontrolní nálepky, osvědčující technickou způsobilost vozidla, se vyznačuje:

11070004

Nesvítí-li potkávací světlo na straně přivrácené do středu vozovky:

06060447

Dodatečná montáž předních mlhových světel na vozidlo je možná:

08120023

Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla shledána nebezpečná závada:

06060086

Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:

06060094

K pohonu motorů vozidel se smí používat:

06060437

Nelze-li přepnout dálková světla na potkávací nebo způsobují-li světlomety oslnění:

06060429

Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a v celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 89%

0%

Nejtěžší testové otázky z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

/10
Test autoškola

Nejtěžší testové otázky – TZBJ

06050464

Kdy je efektivní používat tempomat?

06060483: Co se rozumí pod pojmem „defenzivní způsob jízdy“?

06050434

Co se rozumí aktivní bezpečností vozidla?

06050435

Co se rozumí pasivní bezpečností vozidla?

06050517

Zvýšené riziko ztráty přilnavosti pneumatik a následného smyku za deště hrozí:

06050522

Přetáčivý smyk u vozidla s pohonem zadních kol a manuální převodovkou budete řešit:

06060244

Při prudkém sešlápnutí brzdového pedálu vozidla bez protiblokovacího systému brzd (ABS) na náledí dojde:

06060261

Těhotné ženy:

06060275

Příčinou vzniku aquaplaningu je:

06060460: Jedete za autobusem, který zastavuje v zastávce při pravém okraji vozovky. Jak se zachováte?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 87%

0%

Nejtěžší testové otázky z dopravních značek

/10
Test autoškola

Nejtěžší testové otázky – Značky

06050280

Tato dopravní značka:

06060166

Tato dopravní značka zakazuje vjezd:

06060052

Tato dopravní značka:

06050371

Tato značka:

06050293

Do úseku pozemní komunikace za touto dopravní značkou:

06050256

Zákaz vjezdu podle vyobrazené dopravní značky platí pro:

06050211

Tato dopravní značka:

06050209

Tato dopravní značka:

06050207

Tato dopravní značka:

06050074: Vyobrazená dopravní značka:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 82%

0%

Nejtěžší testové otázky z křižovatek

/10
Test autoškola

Nejtěžší testové otázky – Křižovatky

06050048

Jedete v obci jako řidič vozidla z výhledu. Je vaší povinností umožnit autobusu vyjetí ze zastávky?

06050560

Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

06050585

Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou:

06060404

Jako řidič auta z výhledu v dané situaci:

06060502

Jste řidičem vozidla z výhledu. Ve vyobrazené dopravní situaci:

08080010

Na této frekventované pozemní komunikaci jste se zařadili do levého odbočovacího pruhu. Na křižovatce jste zjistili, že jste měli jet vpravo. Jak se zachováte?

10110001

Řidič vozidla z výhledu

10110009

Řidič vozidla z výhledu

10110027

Jako poslední projede křižovatkou

10110044

Řidič vozidla z výhledu

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 92%

0%

Nejtěžší testové otázky ze zdravotnické přípravy

/10
Test autoškola

Nejtěžší testové otázky – Zdravověda

11020024: Jste svědek dopravní nehody, na místě jsou dva zranění, z nichž jeden je v bezvědomí, druhý při vědomí, ale výrazně krvácí. Jaký bude Váš postup?

11020026: Poraněný je při vědomí a velmi silně krvácí z rány na krku. Co uděláte?

11020025: Zjistíte, že poraněný má v ráně zabodnuté cizí těleso. Co uděláte?

11020019: Pokud vidíte, že účastník nehody masivně krvácí:

11080004: U poraněného s podezřením na úraz páteře:

11020013: Při úrazu hlavy s drobnějším viditelným krvácením nejvíce poraněného ohrožuje:

11020009: Při umělém dýchání z plic do plic u dospělého:

11020029: Pro kvalitně prováděnou srdeční masáž je nejdůležitější

11020010: Jak budete postupovat, jste-li sami a opakovaně se Vám nedaří zajistit dýchací cesty:

11020001: Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy postižený upadne a ztrácí vědomí?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 92%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!