Technická prohlídka

Technická prohlídka vozidla slouží jako kontrola technického stavu, činnosti ústrojí a zařízení silničního vozidla ve stanici STK.  Ověřením funkčnosti všech systémů vozidla by se mělo zajistit, aby se v silničním provozu pohybovala pouze vozidla, která splňují předepsané parametry. Při technické prohlídce dochází k provádění kontrolních úkonů jako je identifikace vozidla, kontrola brzdového zařízení, řízení, výhledu, podvozku osvětlení a dalších úkonů. Stanice technické kontroly nesmí při technické prohlídce seřizovat a opravovat silniční vozidlo, s výjimkou jednoduchého seřízení světlometů nebo volnoběžných parametrů motoru.

Statistiky dopravních nehod z důvodu technického stavu vozidla

Zdroj: Policie ČR

Lhůty technických prohlídek

  • v tabulce nejsou uvedeny lhůty pro vozidla taxislužeb, půjčoven, s právem přednosti jízdy

Stupně závad při technické prohlídce

Označení o provedení technické kontroly

Platnost technické kontroly zapsaná ve velkém technickém průkaze
štítek technická prohlídka
Platnost technické kontroly do listopadu roku 2023
Platnost technické kontroly do ledna roku 2024
Platnost technické kontroly do června roku 2023

Související videa

Přestupky týkající se faktorů ovlivňující jízdu

Ověř si své znalosti!

/22
Test autoškola

Technická prohlídka

11040010

Zjistí-li se při pravidelné technické prohlídce jedna „vážná závada“ (stupně „B“), je vozidlo:

10040038

Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí:

08120037

Pokud je na silničním vozidle shledána vážná závada, je vozidlo:

08120036

Silniční vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

08120035

Stanice technické kontroly může při pravidelné technické prohlídce:

08120024

Pokud je technickou prohlídkou vozidlo shledáno technicky nezpůsobilé :

08120023

Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla shledána nebezpečná závada:

06060455

Lhůta pro přistavení silničního motorového vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá:

06060453

Proděravěním kontrolní nálepky, osvědčující technickou způsobilost vozidla, se vyznačuje:

06060451

Kontrolní nálepka osvědčující technickou způsobilost vozidla se umísťuje:

06060450

K pravidelné technické prohlídce může přistavit vozidlo:

06060092

Evidenční kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívá v:

06060091

Nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg a který nebyl dříve registrován v zahraničí, přistaví jeho provozovatel k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě:

06060088

Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

06060087

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá ode dne:

06060086

Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:

06050628

Provozovatel motocyklu přistaví tento motocykl k technické prohlídce nejpozději:

06050384

Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

06050373

Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které:

06060076

Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo:

06060265: Provozovatel osobního automobilu, který nebyl dříve registrován v zahraničí, přistaví tento automobil k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě:

211062: Technickou silniční kontrolou se mimo jiné rozumí kontrola technického stavu vozidla. Řidič motorového vozidla je povinen:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 83%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!