Technická prohlídka

Technická prohlídka vozidla slouží jako kontrola technického stavu, činnosti ústrojí a zařízení silničního vozidla ve stanici STK.  Ověřením funkčnosti všech systémů vozidla by se mělo zajistit, aby se v silničním provozu pohybovala pouze vozidla, která splňují předepsané parametry. Při technické prohlídce dochází k provádění kontrolních úkonů jako je identifikace vozidla, kontrola brzdového zařízení, řízení, výhledu, podvozku osvětlení a dalších úkonů. Stanice technické kontroly nesmí při technické prohlídce seřizovat a opravovat silniční vozidlo, s výjimkou jednoduchého seřízení světlometů nebo volnoběžných parametrů motoru.

Lhůty technických prohlídek

Stupně závad při technické prohlídce

Lehká závada

Vážná závada

Nebezpečná závada

Označení o provedení technické kontroly

Zápis provedení technické kontroly do technického průkazu

Platnost technické kontroly zapsaná ve velkém technickém průkaze

Kontrolní štítek na zadní registrační značce

štítek registrační značky
Štítek registrační značky

Související videa

Přestupky týkající se faktorů ovlivňující jízdu

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
227

Technická prohlídka

1 / 24

08120037: Pokud je na silničním vozidle shledána vážná závada, je vozidlo:

2 / 24

08120036: Silniční vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

3 / 24

08120035: Stanice technické kontroly může při pravidelné technické prohlídce:

4 / 24

08120028: Výrobce motorů, systémů a zařízení k pohonu vozidel:

5 / 24

08120024: Pokud je technickou prohlídkou vozidlo shledáno technicky nezpůsobilé :

6 / 24

08120023: Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla shledána nebezpečná závada:

7 / 24

06060455: Lhůta pro přistavení silničního motorového vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá:

8 / 24

06060453: Proděravěním kontrolní nálepky, osvědčující technickou způsobilost vozidla, se vyznačuje:

9 / 24

06060451: Kontrolní nálepka osvědčující technickou způsobilost vozidla se umísťuje:

10 / 24

06060450: K pravidelné technické prohlídce může přistavit vozidlo:

11 / 24

06060092: Evidenční kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívá v:

12 / 24

06060088: Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

13 / 24

06060087: Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá ode dne:

14 / 24

06060086: Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:

15 / 24

22100039: Má vozidlo dle kontrolní nálepky na fotografii platnou technickou prohlídku?

16 / 24

22100013: Má vozidlo dle kontrolní nálepky na fotografii k dnešnímu dni platnou technickou prohlídku?

17 / 24

11040010: Zjistí-li se při pravidelné technické prohlídce jedna „vážná závada“ (stupně „B“), je vozidlo:

18 / 24

10040038: Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí:

19 / 24

06060265: Provozovatel osobního automobilu, který nebyl dříve registrován v zahraničí, přistaví tento automobil k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě:

20 / 24

06060091: Nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg a který nebyl dříve registrován v zahraničí, přistaví jeho provozovatel k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě:

21 / 24

06050628: Provozovatel motocyklu přistaví tento motocykl k technické prohlídce nejpozději:

22 / 24

06060076: Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo:

23 / 24

06050384: Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

24 / 24

06050373: Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 74%

0%

Napsat komentář