Technická prohlídka

Technická prohlídka vozidla slouží jako kontrola technického stavu, činnosti ústrojí a zařízení silničního vozidla ve stanici STK.  Ověřením funkčnosti všech systémů vozidla by se mělo zajistit, aby se v silničním provozu pohybovala pouze vozidla, která splňují předepsané parametry. Při technické prohlídce dochází k provádění kontrolních úkonů jako je identifikace vozidla, kontrola brzdového zařízení, řízení, výhledu, podvozku osvětlení a dalších úkonů. Stanice technické kontroly nesmí při technické prohlídce seřizovat a opravovat silniční vozidlo, s výjimkou jednoduchého seřízení světlometů nebo volnoběžných parametrů motoru.

Statistiky dopravních nehod z důvodu technického stavu vozidla

Zdroj: Policie ČR

Lhůty technických prohlídek

  • v tabulce nejsou uvedeny lhůty pro vozidla taxislužeb, půjčoven, s právem přednosti jízdy

Stupně závad při technické prohlídce

Označení o provedení technické kontroly

Související videa

Přestupky týkající se faktorů ovlivňující jízdu

Ověř si své znalosti!

/22

Technická prohlídka

11040010

Zjistí-li se při pravidelné technické prohlídce jedna „vážná závada“ (stupně „B“), je vozidlo:

10040038

Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí:

08120037

Pokud je na silničním vozidle shledána vážná závada, je vozidlo:

08120036

Silniční vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

08120035

Stanice technické kontroly může při pravidelné technické prohlídce:

08120024

Pokud je technickou prohlídkou vozidlo shledáno technicky nezpůsobilé :

08120023

Pokud je technickou prohlídkou silničního vozidla shledána nebezpečná závada:

06060455

Lhůta pro přistavení silničního motorového vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá:

06060453

Proděravěním kontrolní nálepky, osvědčující technickou způsobilost vozidla, se vyznačuje:

06060451

Kontrolní nálepka osvědčující technickou způsobilost vozidla se umísťuje:

06060450

K pravidelné technické prohlídce může přistavit vozidlo:

06060092

Evidenční kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívá v:

06060091

Nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg a který nebyl dříve registrován v zahraničí, přistaví jeho provozovatel k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě:

06060088

Vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud:

06060087

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce se počítá ode dne:

06060086

Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:

06050628

Provozovatel motocyklu přistaví tento motocykl k technické prohlídce nejpozději:

06050384

Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

06050373

Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo, které:

06060076

Provozovatel silničního motorového vozidla nesmí provozovat na pozemních komunikacích vozidlo:

06060265: Provozovatel osobního automobilu, který nebyl dříve registrován v zahraničí, přistaví tento automobil k technické prohlídce nejpozději ve lhůtě:

211062: Technickou silniční kontrolou se mimo jiné rozumí kontrola technického stavu vozidla. Řidič motorového vozidla je povinen:

Question Image

Your score is

The average score is 0%

0%

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments