Bodový systém

Nový bodový systém by měl vstoupit v platnost roku 2024. Dojde k rozdělení přestupků do 3 skupin (6 bodů, 4 body a 2 body). U většiny přestupků dojde ke zpřísnění ať už z pohledu pokuty nebo zákazu činnosti.

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu (nad 0,3 ‰) nebo návykových látek

6 bodů

Způsobení dopravní nehody s umsrcením nebo s těžkou újmou na zdraví

6 bodů

Otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla

6 bodů

Vjíždění na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno

6 bodů

Předjíždění vozidla v případě, kdy je to zakázáno

6 bodů

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/hod a více v obci

6 bodů

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 50 km/hod a více mimo obec

6 bodů

Omezení chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce

4 body

Neprodlené nezastavení vozidla při dopravní nehodě

4 body

Nedání přednosti v jízdě

4 body

Řízení motorového vozidla bez držení řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel

4 body

Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí

4 body

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 20 km.h-1 a více v obci nebo o 30 km.h-1 a více mimo obec

4 body

Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

4 body

Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích z důvodu nebezpečné závady

4 body

Ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého

4 body

Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu

4 body

Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při jízdě vozidlem

4 body

Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km.h-1 a více

2 body

Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

2 body

Řízení motorového vozidla bez profesní způsobilosti

2 body

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
139

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.