Jízda křižovatkou

Související dopravní značení

Výklad zákona

Přednost na křižovatkách s dopravními značkami

§22 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti přijíždějící na křižovatkuje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlůmje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodcůje i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci.

Přednost v jízdě na křižovatce s dopravním značením

Na obrázku se nacházejí 4 vozidla na křižovatce, kde jsou umístěné dopravní značky upravující přednost v jízdě. Modré a červené vozidlo jsou na hlavní pozemní komunikaci. Růžové a zelené vozidlo jsou na vedlejší pozemní komunikaci.

Přednost na křižovatkách s dopravními značkami

§22 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlůmje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodcůje i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Najíždění do křižovatky

§22 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjet do křižovatkyje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatceje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidloznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidloje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj v křižovatce za účelem plnění povinností podle § 5 odst. 1 písm. h) nebo při odbočení vlevo podle § 21 odst. 5.

Nedovolené najíždění do křižovatky

Modré vozidlo nemůže najet do křižovatky, protože kvůli koloně by musel zastavit uprostřed křižovatky a zablokoval by tak průjezd křižovatky z vedlejší komunikace.

Najíždění do křižovatky při koloně

V případě že by byl nucen řidič modrého vozidla zastavit v křižovatce, nemůže do křižovatky najet a proto zastaví vozidlo na hranici křižovatky.

Najíždění do křižovatky při odbočování doleva

Modré vozidlo jede po hlavní pozemní komunikaci a chce odbočit doleva. V tomto případě si může najet do křižovatky. Po průjezdu červeného vozidla v protisměru odbočí doleva a uvolní tak průjezd vozidel v křižovatce.

Zastavení vozidla v křižovatce před přechodem

Modré vozidlo jede po hlavní pozemní komunikaci a chce odbočit doleva. Musí dát přednost chodcům na přechodu pro chodce a tím pádem zastaví uprostřed křižovatky. V tomto případě v křižovatce smí zastavit.

Zastavení vozidla u značky Stůj, dej přednost v jízdě

§22 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zastavit vozidloznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče na takovém místě, odkud má do křižovatkyje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci náležitý rozhled.

Rozhled do křižovatky

Modré vozidlo přijíždí po vedlejší pozemní komunikaci a musí zastavit v místě odkud má náležitý rozhled.

Křižovatka se stopkou a příčnou čárou souvislou

Modré vozidlo musí zastavit vozidlo na příčné čáře souvislé, odkud má nejlepší výhled do situace.

Přednost na kruhových objezdech

§22 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlům je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodcůje i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Přednost na kruhovém objezdu

Modré vozidlo najíždí na kruhový objezd a musí dát přednost v jízdě zelenému vozidlu, které jede po kruhovém objezdu.

Kruhový objezd bez přednosti v jízdě

Jedná se o velice specifický případ, kdy není při nájezdu na kruhový objezd značka dej přednost v jízdě nebo stůj, dej přednost v jízdě. Tím pádem platí přednost zprava a modré vozidlo má přednost před zeleným vozidlem.

Přestupky týkající se rychlosti jízdy

Ověř si své znalosti!

/4

Jízda křižovatkou

06060115: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

Question Image

06060114: Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí:

06060113: Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí:

06060111: Na křižovatce, kde není dopravními značkami rozlišena přednost v jízdě, řidič musí dát přednost v jízdě:

Your score is

The average score is 0%

0%

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments