Jízda křižovatkou

V této kapitole se budeme zabývat jedním z nejdůležitějších aspektů silničního provozu – dodržování pravidel při jízdě křižovatkou. Při řízení vozidla na křižovatce je důležité správně posoudit situaci a včas se rozhodnout, zda zastavit nebo pokračovat v jízdě. Tato kapitola je proto důležitá pro všechny řidiče, kteří chtějí bezpečně a zodpovědně řídit svá vozidla na silnicích.

Související dopravní značení

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací
Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací
Hlavní pozemní komunikace
Hlavní pozemní komunikace
Konec hlavní pozemní komunikace
Konec hlavní pozemní komunikace
Dej přednost v jízdě!
Dej přednost v jízdě!
Dej přednost v jízdě tramvaji!
Dej přednost v jízdě tramvaji!
Stůj, dej přednost v jízdě!
Stůj, dej přednost v jízdě!
Křižovatka
Křižovatka
Křižovatka s kruhovým objezdem
Křižovatka s kruhovým objezdem

Výklad zákona

Přednost na křižovatkách s dopravními značkami

§22 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti přijíždějící na křižovatkuje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlůmje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodcůje i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci.

Přednost v jízdě na křižovatce s dopravním značením

Na obrázku se nacházejí 4 vozidla na křižovatce, kde jsou umístěné dopravní značky upravující přednost v jízdě. Modré a červené vozidlo jsou na hlavní pozemní komunikaci. Růžové a zelené vozidlo jsou na vedlejší pozemní komunikaci.

Křižovatka s hlavní komunikací do zatáčky

Značky upravující přednost nám říkají, kde se nachází hlavní a kde vedlejší pozemní komunikace. Vozidla na hlavní mají přednost před vozidly na vedlejší. V případě že máme dvě vozidla na hlavní nebo na vedlejší a kříží si cestu, používáme přednost zprava.

Přednost na křižovatkách s dopravními značkami

§22 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlůmje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodcůje i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Přednost vozidel přijíždějící zprava

V dané situaci se nenacházejí značky upravující přednost vozidel a proto využíváme „přednosti zprava“. V tomto případě pojede první modré vozidlo a následně zelené vozidlo.

Přednost vozidel přijíždějící zprava na kruhovém objezdu

Před vjezdem na kruhový objezd se nachází pouze svislá dopravní značka „Kruhový objezd“ a proto zelené vozidlo dává přednost zprava modrému vozidlu. 

Neřešitelná situace předností zprava

V křižovatce se nacházejí 4 vozidla a křižovatka není osazena dopravními značkami upravující přednost jízdy. Vozidla by tedy měla dávat přednost v jízdě zprava. V této situaci se musí jedno z vozidel vzdát přednosti, aby byla situace řešitelná.

Najíždění do křižovatky

§22 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjet do křižovatkyje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatceje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidloznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidloje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj v křižovatce za účelem plnění povinností podle § 5 odst. 1 písm. h) nebo při odbočení vlevo podle § 21 odst. 5.

Nedovolené najíždění do křižovatky

Modré vozidlo nemůže najet do křižovatky, protože kvůli koloně by musel zastavit uprostřed křižovatky a zablokoval by tak průjezd křižovatky z vedlejší komunikace.

Najíždění do křižovatky při koloně

V případě že by byl nucen řidič modrého vozidla zastavit v křižovatce, nemůže do křižovatky najet a proto zastaví vozidlo na hranici křižovatky.

Najíždění do křižovatky při odbočování doleva

Modré vozidlo jede po hlavní pozemní komunikaci a chce odbočit doleva. V tomto případě si může najet do křižovatky. Po průjezdu červeného vozidla v protisměru odbočí doleva a uvolní tak průjezd vozidel v křižovatce.

Zastavení vozidla v křižovatce před přechodem

Modré vozidlo jede po hlavní pozemní komunikaci a chce odbočit doleva. Musí dát přednost chodcům na přechodu pro chodce a tím pádem zastaví uprostřed křižovatky. V tomto případě v křižovatce smí zastavit.

Zastavení vozidla u značky Stůj, dej přednost v jízdě

§22 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zastavit vozidloznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče na takovém místě, odkud má do křižovatkyje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci náležitý rozhled.

Rozhled do křižovatky

Modré vozidlo přijíždí po vedlejší pozemní komunikaci a musí zastavit v místě odkud má náležitý rozhled.

Křižovatka se stopkou a příčnou čárou souvislou

Modré vozidlo musí zastavit vozidlo na příčné čáře souvislé, odkud má nejlepší výhled do situace.

Zastavení vozidla na stopce
Zastavení vozidla na stopce
Zastavení vozidla na stůj dej přednost v jízdě
Zastavení vozidla na stůj dej přednost v jízdě
Zastavení v křižovatce se stopkou
Zastavení v křižovatce se stopkou

Přednost na kruhových objezdech

§22 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlům je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodcůje i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Přednost na kruhovém objezdu

Modré vozidlo najíždí na kruhový objezd a musí dát přednost v jízdě zelenému vozidlu, které jede po kruhovém objezdu.

Kruhový objezd bez přednosti v jízdě

Jedná se o velice specifický případ, kdy není při nájezdu na kruhový objezd značka dej přednost v jízdě nebo stůj, dej přednost v jízdě. Tím pádem platí přednost zprava a modré vozidlo má přednost před zeleným vozidlem.

Přestupky týkající se rychlosti jízdy

Související videa

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
216

Jízda křižovatkou

1 / 4

06060114: Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí:

2 / 4

06060113: Řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí:

3 / 4

06060111: Na křižovatce, kde není dopravními značkami rozlišena přednost v jízdě, řidič musí dát přednost v jízdě:

4 / 4

230301: Řidič vozidla z výhledu ve vyobrazené křižovatce s kruhovým objezdem:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 80%

0%

Napsat komentář