Jízda křižovatkou

Související dopravní značení

Výklad zákona

Přednost na křižovatkách s dopravními značkami

§22 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti přijíždějící na křižovatkuje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlůmje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodcůje i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci.

Přednost v jízdě na křižovatce s dopravním značením

Na obrázku se nacházejí 4 vozidla na křižovatce, kde jsou umístěné dopravní značky upravující přednost v jízdě. Modré a červené vozidlo jsou na hlavní pozemní komunikaci. Růžové a zelené vozidlo jsou na vedlejší pozemní komunikaci.

Přednost na křižovatkách s dopravními značkami

§22 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlůmje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodcůje i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Přednost vozidel přijíždějící zprava

Vozidlo přijíždějící zprava má přednost na křižovatkách, kde není přednost upravena dopravními značkami.

Najíždění do křižovatky

§22 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjet do křižovatkyje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci, nedovoluje-li mu situace pokračovat v jízdě v křižovatceje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci a za křižovatkou, takže by byl nucen zastavit vozidloznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče v křižovatce. To neplatí, pokud řidič zastavuje vozidloje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj v křižovatce za účelem plnění povinností podle § 5 odst. 1 písm. h) nebo při odbočení vlevo podle § 21 odst. 5.

Nedovolené najíždění do křižovatky

Modré vozidlo nemůže najet do křižovatky, protože kvůli koloně by musel zastavit uprostřed křižovatky a zablokoval by tak průjezd křižovatky z vedlejší komunikace.

Najíždění do křižovatky při koloně

V případě že by byl nucen řidič modrého vozidla zastavit v křižovatce, nemůže do křižovatky najet a proto zastaví vozidlo na hranici křižovatky.

Najíždění do křižovatky při odbočování doleva

Modré vozidlo jede po hlavní pozemní komunikaci a chce odbočit doleva. V tomto případě si může najet do křižovatky. Po průjezdu červeného vozidla v protisměru odbočí doleva a uvolní tak průjezd vozidel v křižovatce.

Zastavení vozidla v křižovatce před přechodem

Modré vozidlo jede po hlavní pozemní komunikaci a chce odbočit doleva. Musí dát přednost chodcům na přechodu pro chodce a tím pádem zastaví uprostřed křižovatky. V tomto případě v křižovatce smí zastavit.

Zastavení vozidla u značky Stůj, dej přednost v jízdě

§22 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Na příkaz dopravní značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zastavit vozidloznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče na takovém místě, odkud má do křižovatkyje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci náležitý rozhled.

Rozhled do křižovatky

Modré vozidlo přijíždí po vedlejší pozemní komunikaci a musí zastavit v místě odkud má náležitý rozhled.

Křižovatka se stopkou a příčnou čárou souvislou

Modré vozidlo musí zastavit vozidlo na příčné čáře souvislé, odkud má nejlepší výhled do situace.

Zastavení vozidla na stopce
Zastavení vozidla na stopce
Zastavení vozidla na stůj dej přednost v jízdě
Zastavení vozidla na stůj dej přednost v jízdě
Zastavení v křižovatce se stopkou
Zastavení v křižovatce se stopkou

Přednost na kruhových objezdech

§22 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlům je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodcůje i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.

Přednost na kruhovém objezdu

Modré vozidlo najíždí na kruhový objezd a musí dát přednost v jízdě zelenému vozidlu, které jede po kruhovém objezdu.

Kruhový objezd bez přednosti v jízdě

Jedná se o velice specifický případ, kdy není při nájezdu na kruhový objezd značka dej přednost v jízdě nebo stůj, dej přednost v jízdě. Tím pádem platí přednost zprava a modré vozidlo má přednost před zeleným vozidlem.

Přestupky týkající se rychlosti jízdy

Ověř si své znalosti!

/4

V této části učebnice si můžete procvičit testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Jedná se o testové otázky, které se vztahují k této kapitole učebnice.

Pro absolvování testu se musíte přihlásit:

Přihlášení stávajícího uživatele

Registraci nového uživatele

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
error: Obsah je chráněný!