Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

Jak jsou označena vozidla s právem přednostní jízdy

Jaká vozidla mají právo přednostní jízdy

Jaká jsou povinnosti pro ostatní vozidla při jízdě vozidel s právem přednostní jízdy

Ověř si své znalosti!

/5
Test autoškola

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy

06060481: Řidič vozidla, které je vybaveno zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, smí tohoto světla užívat:

06060347: Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel:

06060138

Svítí-li zvláštní výstražné světlo modré nebo modré a červené barvy na stojícím vozidle, musí řidiči ostatních vozidel podle okolností:

06060180: V provozu na pozemních komunikacích je zakázáno:

06060182: Vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným musí řidiči ostatních vozidel:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 90%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!