Objíždění

Objíždění je běžná dopravní situace v každodenním provozu a proto je potřeba vědět, co vše se dle zákona řadí mezi objíždění, jaký je rozdíl mezi objížděním a předjížděním a zároveň jakým způsobem se u objíždění chovat. Nesprávně provedené objíždění je častou chybou u začínajících řidičů a zároveň jeden z častých důvodů neúspěchu u závěrečné zkoušky v autoškole.

Související dopravní značení

Výklad zákona

§16 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, který při objíždění vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj, jež zastavilo nebo stojí, nebo při objíždění překážky provozu na pozemních komunikacíchje vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace anebo chodce je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně vybočuje ze směru své jízdy, nesmí ohrozitznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí ani omezitznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo protijedoucí řidičeje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti a ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

Objíždění stojícího vozidla

Objíždění stojícího vozidla

V tomto případě bude červené vozidlo objíždět modré vozidlo, které nouzově stojí na krajnici. Červené vozidlo musí dát znamení o změně směru jízdy, aby upozornil řidiče za sebou, že bude vybočovat ze směru své jízdy. Zároveň nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí zelené vozidlo. To znamená, že zelené vozidlo nesmí kvůli červenému vozidlu ani zpomalit.

Objíždění překážky

Objíždění překážky

Před červeným vozidlem je na vozovce výmol, který by mohl poškodit vozidlo. Řidič červeného vozidla se rozhodne výmol objet. Nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí zelené vozidlo, takže ho nechá projet a následně se směrovými světly objíždí překážku na vozovce. 

Objíždění chodce

Objíždění chodce

Před červeným vozidlem se nachází chodec.  Opět nesmíme ohrozit ani omezit protijedoucí vozidlo a zároveň chodce, kterého objíždíme. Následně chodce objíždíme s použitím směrových světel.

Situace z reálného provozu

objíždění překážky s přikázaným směrem
Objíždění překážky s přikázaným směrem jízdy
Objíždění stojícího vozidla

Ověř si své znalosti!

/2

V této části učebnice si můžete procvičit testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Jedná se o testové otázky, které se vztahují k této kapitole učebnice.

Pro absolvování testu se musíte přihlásit:

Přihlášení stávajícího uživatele

Registraci nového uživatele

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
error: Obsah je chráněný!