Odbočování

Související dopravní značení

Výklad zákona

§21 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy; při odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti.

Odbočování na křižovatce

V případě že chceme odbočit na křižovatce, musíme dávat znamení o změně směru jízdy. 

Odbočování mimo pozemní komunikaci

V případě že chceme odbočit mimo pozemní komunikaci (na polní cestu, na parkoviště, na čerpací stanici atd.), musíme dávat znamení o změně směru jízdy.

§21 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Vyžadují-li to okolnosti, například při přepravě dlouhého nákladu, musí řidič zajistit bezpečné odbočení pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

Odbočování při přepravě dlouhého nákladu

V případě že si potřebujeme do křižovatky najet a nevidíme do dané situace, využijeme způsobilou a náležitě poučenou osobu, která nám zajistí bezpečné odbočení.

§21 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Před odbočováním vpravo se musí řidič zařadit co nejblíže k pravému okraji vozovky; musí-li přitom s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu vybočit ze směru své jízdy vlevo, dává vždy jen znamení o změně směru jízdy vpravo.

Odbočování vpravo

Při odbočování vpravo se musí modré vozidlo zařadit co nejblíže k pravému okraji vozovky.

Vybočení při odbočování vpravo

Zelené vozidlo odbočuje doprava. Dává znamení o změně směru jízdy ale vzhledem k tomu, že přes stromy do křižovatky nevidí, raději nadjede lehce doleva aby se do křižovatky vešel.

§21 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Před odbočováním vlevo se musí zařadit co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu a šířku vozovky.

Najíždění před odbočováním doleva

Na obrázku modré vozidlo odbočuje doleva, proto si musí najet co nejvíce k levé straně svého jízdního pruhu. To znamená co nejvíce ke středové čáře.

Najíždění do křižovatky před odbočováním doleva

Na obrázku modré vozidlo odbočuje doleva, proto si musí najet co nejvíce k levé straně svého jízdního pruhu. To znamená co nejvíce k pomyslné středové čáře. 

Najíždění do křižovatky před odbočováním doleva

Modré vozidlo odbočuje doleva a najíždí si do křižovatky co nejvíce vlevo ve svém jízdním pruhu. To samé dělá růžové vozidlo a umožní tak předjetí z pravé strany pro zelené vozidlo.

§21 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo, vyhýbají se vlevo.

Odbočování vlevo u protijedoucích vozidel

Červené i modré vozidlo chtějí na křižovatce odbočit vlevo – vyhýbají se vlevo a míjejí se pravými boky.

§21 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič, který při odbočování opouští průběžný pruh, musí co nejdříve vjet na odbočovací pruh, je-li vyznačen.

Opouštění průběžného pruhu

Na obrázku jsou znázorněna tři vozidla, z nichž pouze jedno jede ve správné pozici. Růžové vozidlo jede příliš blízko ke středu vozovky a mohlo by tak ohrozit protijedoucí řidiče. Modré vozidlo jede příliš při kraji vozovky a mohl by svou jízdou ohrozit například chodce, kteří jdou při po krajnici vozovky.

§21 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.

Přednost při odbočování vlevo - T křižovatka

Růžové vozidlo odbočuje na křižovatce doleva a proto musí dát přednost protijedoucímu zelenému vozidlu.

Přednost při odbočování vlevo

Na hlavní pozemní komunikaci se nachází červené a modré vozidlo. Modré vozidlo odbočuje doleva a proto musí dát přednost protijedoucímu červenému vozidlu. Jako poslední projede křižovatkou růžové vozidlo.

Odbočování vlevo přes pruh pro cyklisty

Růžové vozidlo odbočuje na křižovatce doleva a proto musí dát přednost protijedoucímu zelenému vozidlu. Zároveň musí dát přednost cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.

Odbočování vlevo přes tramvajové pásy

Růžové vozidlo odbočuje na křižovatce doleva a proto musí dát přednost tramvajím jedoucí v obou směrech a protijedoucímu zelenému vozidlu.

§21 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty. Tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, musí dát přednost v jízdě i tramvaji.

Odbočování vpravo přes jízdní pruh pro cyklisty

Zelené vozidlo odbočuje vpravo a musí dát přednost cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.

§21 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.: Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.

Odbočování tramvaje doprava

Ve videu odbočuje tramvaj vpravo a křižuje tak cestu osobnímu automobilu. Ten musí dát tramvaji přednost v jízdě.

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 06060049

1 / 1

06060049: Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo:

Question Image

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060224

1 / 1

06060224: Před odbočováním vlevo se musí řidič zařadit:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060223

1 / 1

06060223: Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060232

1 / 1

06060232: Při odbočování řidič nesmí:

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na