Odbočování

Odbočování je kritický manévr vozidla, při kterém může velice snadno dojít k dopravní nehodě. Ať už se jedná o odbočování na křižovatce nebo o odbočování mimo pozemní komunikaci, je vždy zapotřebí správně používat směrová světla (blinkry) a kontrolovat situaci v okolí vozidla.

Související dopravní značení

Zákaz odbočování vlevo
Zákaz odbočování vpravo
Přikázaný směr jízdy vlevo
Přikázaný směr jízdy vlevo
Přikázaný směr jízdy vpravo
Přikázaný směr jízdy vpravo

Výklad zákona

Odbočování na křižovatce a mimo pozemní komunikaci

§21 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Při odbočování na křižovatceje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti dávat znamení o změně směru jízdy; při odbočování nesmí ohrozitznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí řidičeje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti.

Odbočování na křižovatce

Odbočování na křižovatce

V případě že chceme odbočit na křižovatce, musíme dávat znamení o změně směru jízdy. 

Odbočování mimo pozemní komunikace

Odbočování mimo pozemní komunikaci

V případě že chceme odbočit mimo pozemní komunikaci (na polní cestu, na parkoviště, na čerpací stanici atd.), musíme dávat znamení o změně směru jízdy.

Odbočení pomocí způsobilé a poučené osoby

§21 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Vyžadují-li to okolnosti, například při přepravě dlouhého nákladu, musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zajistit bezpečné odbočení pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

Odbočování při přepravě dlouhého nákladu

Odbočování při přepravě dlouhého nákladu

V případě že si potřebujeme do křižovatky najet a nevidíme do dané situace, využijeme způsobilou a náležitě poučenou osobu, která nám zajistí bezpečné odbočení.

Najíždění při odbočování vpravo

§21 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Před odbočováním vpravo se musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zařadit co nejblíže k pravému okraji vozovky; musí-li přitom s ohledem na rozměry vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo nákladu vybočit ze směru své jízdy vlevo, dává vždy jen znamení o změně směru jízdy vpravo.

Odbočování vpravo

Odbočování vpravo

Při odbočování vpravo se musí modré vozidlo zařadit co nejblíže k pravému okraji vozovky.

Vybočení při odbočování vpravo

Vybočení při odbočování vpravo

Zelené vozidlo odbočuje doprava. Dává znamení o změně směru jízdy ale vzhledem k tomu, že přes stromy do křižovatky nevidí, raději nadjede lehce doleva aby se do křižovatky vešel.

Najíždění při odbočování vlevo

§21 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Před odbočováním vlevo se musí zařadit co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy s ohledem na rozměry vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo nákladu a šířku vozovky.

Najíždění před odbočováním doleva

Najíždění před odbočováním doleva

Na obrázku modré vozidlo odbočuje doleva, proto si musí najet co nejvíce k levé straně svého jízdního pruhu. To znamená co nejvíce ke středové čáře.

Najíždění do křižovatky před odbočováním doleva

Na obrázku modré vozidlo odbočuje doleva, proto si musí najet co nejvíce k levé straně svého jízdního pruhu. To znamená co nejvíce k pomyslné středové čáře. 

Najíždění do křižovatky před odbočováním doleva

Modré vozidlo odbočuje doleva a najíždí si do křižovatky co nejvíce vlevo ve svém jízdním pruhu. To samé dělá růžové vozidlo a umožní tak předjetí z pravé strany pro zelené vozidlo.

odbočování v jednosměrce

Odbočování vlevo v jednosměrné komunikaci

Při odbočování vlevo v jednosměrné komunikaci (jednosměrce) musíme najet vozidlem co nejvíce vlevo. Kdyby za námi jelo další vozidlo a odbočovalo doprava, tak si může najet do křižovatky vedle nás a tím se zvyšuje propustnost křižovatky.

Odbočování protijedoucích vozidel vlevo

§21 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Odbočují-li řidičije účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti protijedoucích vozidelje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj vlevo, vyhýbají se vlevo.

Odbočování vlevo u protijedoucích vozidel

Červené i modré vozidlo chtějí na křižovatce odbočit vlevo – vyhýbají se vlevo a míjejí se pravými boky.

Přejíždění do odbočovacího pruhu

§21 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti, který při odbočování opouští průběžný pruhje jízdní pruh probíhající v původním směru (bez odbočení) křižovatkou nebo v místě, kde se mění počet jízdních pruhů, musí co nejdříve vjet na odbočovací pruhje přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu, je-li vyznačen.

Opouštění průběžného pruhu

Modré vozidlo hodlá opustit průběžný jízdní pruh a přejet do odbočovacího pruhu. Ostatním řidičům oznámí svůj úmysl zapnutím směrového světla a ve zpětném zrcátku si zkontroluje pravou stranu (jestli ho někdo například „nepodjíždí“). Do odbočovacího pruhu musí přejet hned na svém začátku. Zvýší se tím průjezdnost v průběžných pruzích a zároveň bezpečnost v odbočovacím pruhu.

Přednost při odbočování vlevo

§21 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti odbočující vlevo musí dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlůmje přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodcůje i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlůmje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu je část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou, pro něž je tento jízdní pruhje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.

Přednost při odbočování vlevo - T křižovatka

Růžové vozidlo odbočuje na křižovatce doleva a proto musí dát přednost protijedoucímu zelenému vozidlu.

Přednost při odbočování vlevo

Na hlavní pozemní komunikaci se nachází červené a modré vozidlo. Modré vozidlo odbočuje doleva a proto musí dát přednost protijedoucímu červenému vozidlu. Jako poslední projede křižovatkou růžové vozidlo.

Odbočování vlevo přes pruh pro cyklisty

Růžové vozidlo odbočuje na křižovatce doleva a proto musí dát přednost protijedoucímu zelenému vozidlu. Zároveň musí dát přednost cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.

Odbočování vlevo přes tramvajové pásy

Růžové vozidlo odbočuje na křižovatce doleva a proto musí dát přednost tramvajím jedoucí v obou směrech a protijedoucímu zelenému vozidlu.

Přednost při odbočování vpravo

§21 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti odbočující vpravo musí dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlům je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruhje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty. Tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, musí dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy i tramvaji.

Odbočování přes pruh pro cyklisty

Odbočování vpravo přes jízdní pruh pro cyklisty

Zelené vozidlo odbočuje vpravo a musí dát přednost cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.

Odbočující tramvaj

§21 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.: Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.

Odbočování tramvaje doprava

Na obrázku odbočuje tramvaj vpravo a křižuje cestu osobnímu automobilu. Zelené vozidlo i přesto  musí dát tramvaji přednost v jízdě.

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
547

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.

Související videa

Napsat komentář