Otáčení a couvání

Související dopravní značení

Zákaz otáčení

Výklad zákona

Pravidla otáčení

§24 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Při otáčení platí obdobně ustanovení o odbočování a při otáčení na křižovatceje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci též ustanovení o jízdě křižovatkou.

Ohrožení ostatních účastníků při couvání

§24 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Při couvání řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí ohrozitznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Couvání nebo otáčení pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby

§24 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zajistit bezpečné otáčení nebo couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

Zákaz otáčení a couvání v nepřehledných místech

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí otáčet a couvat na nepřehledných nebo jinak nebezpečných místech, například v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním.

Zákaz couvání před zatáčkou
Zákaz otáčení před zatáčkou
Zákaz otáčení před zatáčkou

Zákaz otáčení a couvání na křižovatce s řízeným provozem

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí otáčet a couvat na křižovatce s řízeným provozemje křižovatka, na které je provoz řízen světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo příslušníkem policie ve stejnokroji (dále jen „policista“), příslušníkem Vojenské policie ve stejnokroji (dále jen „vojenský policista“) nebo usměrňován strážníkem obecní policie a v její těsné blízkosti.

zákaz couvání na křižovatce s řízeným provozem
Zákaz couvání na křižovatce s řízeným provozem
Zákaz otáčení na křižovatce s řízeným provozem

Zákaz otáčení a couvání na přechodu pro chodce

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí otáčet a couvat na přechodu pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou.

Zákaz couvání přes přechod
Zákaz couvání přes přechod
Zákaz otáčení přes přechod
Zákaz otáčení přes přechod

Zákaz otáčení a couvání na přejezdu pro cyklisty

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí otáčet a couvat na přejezdu pro cyklistyje místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou.

Zákaz couvání přes přejezd pro cyklisty
zákaz otáčení pře přejezd pro cyklisty
Zákaz otáčení přes přejezd pro cyklisty

Zákaz otáčení a couvání na železničním přejezdu

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti se nesmí otáčet a couvat na železničním přejezduje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou a v jeho těsné blízkosti.

Zákaz couvání přes železniční přejezd
Zákaz couvání přes železniční přejezd
Zákaz otáčení přes železniční přejezd
Zákaz otáčení přes železniční přejezd

Zákaz otáčení a couvání v tunelu

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí otáčet a couvat v tunelu a v jeho těsné blízkosti.

Zákaz couvání v tunelu
Zákaz couvání v tunelu
Zákaz otáčení v tunelu

Zákaz otáčení a couvání v jednosměrné ulici

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí otáčet a couvat na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem; smí však couvat, jestliže je to nezbytně nutné, například k zajetí do řady stojících vozidel je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo vyjetí z ní.

Povolené couvání v jednosměrce
Povolené couvání v jednosměrce
Povolené couvání v jednosměrce
Zákaz otáčení v jednosměrce

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
278

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.

Související videa

Napsat komentář