Otáčení a couvání

Související dopravní značení

Výklad zákona

Pravidla otáčení

§24 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Při otáčení platí obdobně ustanovení o odbočování a při otáčení na křižovatceje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci též ustanovení o jízdě křižovatkou (§ 22).

Ohrožení ostatních účastníků při couvání

§24 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Při couvání řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí ohrozitznamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Couvání nebo otáčení pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby

§24 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zajistit bezpečné otáčení nebo couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

Zákaz otáčení a couvání v nepřehledných místech

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí otáčet a couvat na nepřehledných nebo jinak nebezpečných místech, například v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním.

Zákaz otáčení a couvání na křižovatce s řízeným provozem

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí otáčet a couvat na křižovatce s řízeným provozemje křižovatka, na které je provoz řízen světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo příslušníkem policie ve stejnokroji (dále jen „policista“), příslušníkem Vojenské policie ve stejnokroji (dále jen „vojenský policista“) nebo usměrňován strážníkem obecní policie a v její těsné blízkosti.

Zákaz otáčení a couvání na přechodu pro chodce

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí otáčet a couvat na přechodu pro chodce je místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou.

Zákaz otáčení a couvání na přejezdu pro cyklisty

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí otáčet a couvat na přejezdu pro cyklistyje místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou.

Zákaz otáčení a couvání na železničním přejezdu

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí otáčet a couvat na železničním přejezduje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou a v jeho těsné blízkosti.

Zákaz otáčení a couvání v tunelu

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí otáčet a couvat v tunelu a v jeho těsné blízkosti.

Zákaz otáčení a couvání v jednosměrné ulici

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí otáčet a couvat na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem; smí však couvat, jestliže je to nezbytně nutné, například k zajetí do řady stojících vozidel je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo vyjetí z ní.

Ověř si své znalosti!

/5

Otáčení a couvání

06060185: Při couvání řidič nesmí:

06060328: Na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem smí řidič couvat:

Question Image

06060082

Řidič na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem:

06060083

Řidič motorového vozidla:

211007: Řidič se smí otáčet:

Your score is

The average score is 0%

0%

Související videa

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments