Otáčení a couvání

Související dopravní značení

Výklad zákona

§24 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Při otáčení platí obdobně ustanovení o odbočování a při otáčení na křižovatce též ustanovení o jízdě křižovatkou (§ 22).

Otáčení na silnici

Ve videu jsou znázorněny různé situace, jak se bezpečně otočit na silnici.

§24 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Při couvání řidič nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

§24 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné otáčení nebo couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

§24 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí otáčet a couvat

a) na nepřehledných nebo jinak nebezpečných místech, například v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,

b) na křižovatce s řízeným provozem a v její těsné blízkosti,

c) na přechodu pro chodce,

d) na přejezdu pro cyklisty,

e) na železničním přejezdu a v jeho těsné blízkosti,

f) v tunelu a v jeho těsné blízkosti,

g) na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem; smí však couvat, jestliže je to nezbytně nutné, například k zajetí do řady stojících vozidel nebo vyjetí z ní.

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 06060185

1 / 1

06060185: Při couvání řidič nesmí:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060328

1 / 1

06060328: Na pozemní komunikaci s jednosměrným provozem smí řidič couvat:

Question Image

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na