Povinnosti řidiče

Řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích a proto musí dodržovat povinnosti určené legislativou. Níže probereme povinnosti řidiče osobního automobilu a povinnosti řidiče motocyklu stanovené zákonem č. 361/2000 Sb.

Povinnosti řidiče osobního automobilu

Povinnosti řidiče motocyklu

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
98

Povinnosti řidiče

1 / 24

08100005: Během jízdy motorovým vozidlem není ze zákona zakázáno kouřit:

2 / 24

06060368: Řidič motorového vozidla je povinen:

3 / 24

06060343: Během jízdy může kouřit:

4 / 24

06060210: Řidič nesmí požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku:

5 / 24

06060196: Řidič nesmí při jízdě vozidlem:

6 / 24

06060195: Řidič nesmí při jízdě vozidlem:

7 / 24

06060193: Řidič nesmí požít alkoholický nápoj:

8 / 24

06060192: Řidič nesmí kouřit:

9 / 24

06060075: Během jízdy může kouřit:

10 / 24

06050386: Je řidič povinen dbát zvýšené opatrnosti vůči výcvikovým vozidlům autoškoly?

11 / 24

06040299: Kdo odpovídá za umístění a upevnění dětské autosedačky v souladu s návodem k jejímu použití?

12 / 24

11080016: Vztahuje se na řidiče tramvaje povinnost zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, pokud by ohrozil nebo omezil chodce, který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce?

13 / 24

11080015: Chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce:

14 / 24

11080014: Řidič nesmí ohrozit chodce:

15 / 24

06060463: Může řidič číst za jízdy z mapy?

16 / 24

06060459: Jedete za pomalu jedoucím vozidlem autoškoly. Jak se zachováte?

17 / 24

06060308: Řidič nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob starších 12 let překročil:

18 / 24

230329: Řidič autobusu (vozidla hromadné dopravy osob) nesmí:

19 / 24

230327: Pokud tomu nebrání interní předpis provozovatele vozidla, v kabině nákladního automobilu na sedadle spolujezdce vybaveném bezpečnostními pásy se:

20 / 24

230326: Řidič nákladního automobilu při běžném provozu, pokud tomu nebrání lékařským potvrzením doložené objektivní zdravotní důvody, musí být na sedadle vybaveném bezpečnostním pásem:

21 / 24

230316: Smí řidič nákladního vozidla při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem vysílačku?

22 / 24

230312: Smí řidič traktoru přepravovat v kabině děti?

23 / 24

230307: Může řidič řídit vozidlo pokud je jeho schopnost k řízení snížena v důsledku jeho zdravotního stavu?

24 / 24

230306: Řidič autobusu za jízdy:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 64%

0%

Napsat komentář