Povinnosti řidiče

Řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích a proto musí dodržovat povinnosti určené legislativou. Níže probereme povinnosti řidiče osobního automobilu a povinnosti řidiče motocyklu stanovené zákonem č. 361/2000 Sb.

Povinnosti řidiče osobního automobilu

Povinnosti řidiče motocyklu

Ověř si své znalosti!

/12
Test autoškola

Povinnosti řidiče

06040299

Kdo odpovídá za umístění a upevnění dětské autosedačky v souladu s návodem k jejímu použití?

06050386

Je řidič povinen dbát zvýšené opatrnosti vůči výcvikovým vozidlům autoškoly?

06060459

Jedete za pomalu jedoucím vozidlem autoškoly. Jak se zachováte?

06050472

Za jízdy na motocyklu je řidič povinen:

06050473

Řidič motocyklu nebo mopedu si za jízdy musí chránit zrak:

06050485

Řidič nesmí přepravovat na druhém sedadle motocyklu:

06060368

Řidič motorového vozidla je povinen:

8120028: Výrobce motorů, systémů a zařízení k pohonu vozidel:

6060211: Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu:

211001: Žadatel o řidičské oprávnění smí řídit motorové vozidlo skupiny, o kterou žádá :

11070001: Povinností přepravované osoby je:

6040232: Provozovatel motorového vozidla odpovídá:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 86%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!