Předjíždění

Při předjíždění dochází každoročně k několika desítkám smrtelným nehod. Z tohoto důvodu je při předjíždění potřeba dodržovat pravidla, abyste se do této situace nikdy nedostali. Popíšeme si jakým způsobem bezpečně předjíždět a znázorníme si situace, kdy je možné předjíždět vozidlo zprava. Nevynecháme ani dopravní situace, ve kterých je předjíždění zakázáno.

Související dopravní značení

Výklad zákona

§17 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu.

Předjíždění vlevo

Na obrázku je znázorněna situace, kdy růžové vozidlo předjíždí zelené vozidlo zleva. Při předjíždění musí růžové vozidlo použít směrová světla a nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí vozidla.

Předjíždění vpravo při odbočování

Modré vozidlo odbočuje na křižovatce doleva. Zelené vozidlo ho v této situaci může předjíždět zprava.

Předjíždění v odbočovacím pruhu

Růžové vozidlo se zařadilo do odbočovacího pruhu a má vyšší rychlost než modré vozidlo v průběžném pruhu. Růžové vozidlo tím pádem předjíždí modré vozidlo zprava.

Předjíždění v připojovacím pruhu

Červené vozidlo se zařazuje do průběžného pruhu a má vyšší rychlost než modré vozidlo v průběžném pruhu. Červené vozidlo tím pádem předjíždí modré vozidlo zprava.

§17 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním. Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.

Nebezpečné předjíždění

Při předjíždění nesmíme ohrozit řidiče jedoucí za námi. Musíme proto dávat dostatečně brzo dopředu znamení o změně směru jízdy a zároveň se musíme ve zpětném zrcátku přesvědčit, že nás v ten moment zrovna někdo nepředjíždí.

§17 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič musí dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.

Předjíždění cyklisty s vybočením

Při předjíždění cyklisty musíme vždy dávat znamení o změně směru jízdy.

Předjíždění cyklisty bez vybočení

V případě, že se cyklista nachází na krajnici a my nemusíme při předjíždění vybočovat ze směru své jízdy musíme dát i tak znamení o změně směru jízdy.

§17 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel, musí dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjel.

Zařazení po předjíždění

Růžové vozidlo se vrací po předjíždění do pravého jízdního pruhu. Musí dát znamení o změně směru jízdy a nesmí se zařadit těsně před předjížděné vozidlo, protože by tím omezil zelené vozidlo v jízdě.

§17 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.

§17 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí předjíždět

a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,

b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,

c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích,

d) na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nimi,

e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy,

f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí

1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1,

2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,

3. na hlavní pozemní komunikaci,

4. na křižovatce s řízeným provozem.

g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 06050362

1 / 1

06050362: Může řidič motorového vozidla předjíždět bezprostředně před přechodem pro chodce, pokud dává znamení o změně směru jízdy?

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060231

1 / 1

06060231: Řidič nesmí předjíždět:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060359

1 / 1

06060359: Řidič nesmí předjíždět na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060361

1 / 1

06060361: Řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 11080021

1 / 1

11080021: Řidič nesmí předjíždět:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 10040013

1 / 1

10040013: Řidič nesmí předjíždět:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 11080020

1 / 1

11080020: Řidič nesmí předjíždět:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 10040013

1 / 1

10040013: Řidič nesmí předjíždět:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060101

1 / 1

06060101: Řidič, který se po předjetí zařazuje před vozidlo, které předjel:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06040251

1 / 1

06040251: Po předjetí jiného vozidla máte v úmyslu se zařadit před toto vozidlo. Musíte dávat znamení o změně směru jízdy?

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 11080019

1 / 1

11080019: Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy,:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 11080017

1 / 1

11080017: Řidič, který při předjíždění vybočuje ze směru své jízdy:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06040187

1 / 1

06040187: Řidič, který při předjíždění motorového vozidla vybočuje ze směru své jízdy:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060385

1 / 1

06060385: Předjíždí se:

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na