Směr a způsob jízdy

Směr a způsob jízdy je popsán v pravidlech provozu na pozemních komunikacích, konkrétně v paragrafu 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Tato kapitola pojednává o tom, na jaké straně vozovky se v České Republice jezdí a stanovuje situace, kdy můžeme vjet na krajnici. V případě nedodržování těchto pravidel v silničním provozu může docházet k velmi nebezpečným situacím. Například se jedná o najíždění do protisměru a možný střet s chodcem nebo cyklistou. Dodržujte proto tyto pravidla a předcházejte těmto nebezpečným situacím.

Související dopravní značení

Výklad zákona

§11 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.

Pozice vozidla na vozovce

Na obrázku jsou znázorněna tři vozidla, z nichž pouze jedno jede ve správné pozici. Růžové vozidlo jede příliš blízko ke středu vozovky a mohlo by tak ohrozit protijedoucí řidiče. Modré vozidlo jede příliš při kraji vozovky a mohl by svou jízdou ohrozit například chodce, kteří jdou při po krajnici vozovky.

Pozice vozidla v křižovatce

Modré vozidlo na obrázku odbočuje doleva a musí se po celou dobu držet při pravé straně svého jízdního pruhu.

§11 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Na krajnici smí řidič motorového vozidla vjet jen při zastavení a stání nebo, jestliže je to nutné, při objíždění, vyhýbání, odbočování nebo otáčení; přitom musí dbát zvýšené opatrnosti.

Nouzové stání na krajnici

V případě že dojde během jízdy například k proražení pneumatiky a musíme nouzově zastavit vozidlo, můžeme zastavit a stát na krajnici. 

Otáčení přes krajnici

Na obrázku je znázorněna situace, kdy se řidič zeleného vozidla chce otočit do protisměru. V tomto případě může využít krajnice, aby získal co nejvíce prostoru pro otočení vozidla. 

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 06060227

1 / 1

06060227: Na krajnici smí řidič motorového vozidla vjet:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060226

1 / 1

06060226: Na pozemní komunikaci se jezdí:

Your score is

The average score is 69%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na