Směr a způsob jízdy

Tato kapitola pojednává o tom, na jaké straně vozovky se v České Republice jezdí a stanovuje situace, kdy můžeme vjet na krajnici nebo na krajnici zastavit a stát. V případě nedodržování těchto pravidel v silničním provozu může docházet k velmi nebezpečným situacím. Například se jedná o najíždění do protisměru a možný střet s chodcem nebo cyklistou. Dodržujte proto tyto pravidla a předcházejte těmto nebezpečným situacím

Související dopravní značení

Výklad zákona

Jízda vpravo

§11 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.

Pozice vozidla na vozovce

Na obrázku jsou znázorněna tři vozidla, z nichž pouze zelené vozidlo jede ve správné pozici. Růžové vozidlo jede příliš blízko ke středu vozovky a mohlo by tak ohrozit protijedoucí řidiče. Modré vozidlo jede příliš při kraji vozovky a mohl by svou jízdou ohrozit například chodce, kteří jdou při po krajnici vozovky.

Pozice vozidla v křižovatce

Modré vozidlo na obrázku odbočuje doleva a musí se po celou dobu držet při pravé straně svého jízdního pruhu.

Směr jízdy při odbočování

Růžové vozidlo odbočuje doleva a nesmí najet do odbočovacího pruhu v protisměru.

Jízda po krajnici

§11 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Na krajnici je část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní komunikace, skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části smí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus vjet jen při zastaveníznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení nebo, jestliže je to nutné, při objíždění, vyhýbání, odbočování nebo otáčení; přitom musí dbát zvýšené opatrnosti.

Nouzové stání na krajnici

V případě že dojde během jízdy například k proražení pneumatiky a musíme nouzově zastavit vozidlo, můžeme zastavit a stát na krajnici. 

Otáčení přes krajnici

Na obrázku je znázorněna situace, kdy se řidič zeleného vozidla chce otočit do protisměru. V tomto případě může využít krajnice, aby získal co nejvíce prostoru pro otočení vozidla.

Najetí na krajnici při objíždění

Zelené vozidlo odbočuje doleva a modré vozidlo ho objíždí zprava a může najet na krajnici.

Vyhýbání se překážce na krajnici

Červené vozidlo se chce vyhnout výmolu na pozemní komunikaci a proto se vyhýbá přes krajnici.

Ověř si své znalosti!

/4
Test autoškola

Směr a způsob jízdy

06060227: Na krajnici smí řidič motorového vozidla vjet:

06060226: Na pozemní komunikaci se jezdí:

06060295

Před vjetím na krajnici:

06060283

Při jízdě vozidla po krajnici:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 86%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!