Směr a způsob jízdy

V kapitole se probírá na jaké straně vozovky se jezdí a čemu se vyvarovat při průjezdu zatáčkou nebo křižovatkou. Dále zjistíte, v jakých případech můžete zastavit a stát na krajnici a jestli při jízdě můžete využívat krajnici, případně v jakých situacích. Při nedodržování těchto pravidel riskujete střet s ostatními účastníky silničního provozu.

Související dopravní značení

Podélná čára souvislá
Podélná čára souvislá
Dvojitá podélná čára souvislá
Dvojitá podélná čára souvislá
Podélná čára přerušovaná
Podélná čára přerušovaná
Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou
Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou
Zatáčka vpravo
Zatáčka vpravo
Dvojitá zatáčka, první vpravo
Dvojitá zatáčka, první vpravo
Nebezpečná krajnice
Nebezpečná krajnice

Výklad zákona

§11 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.

Jízda vpravo na silnici

Na obrázku jsou znázorněna tři vozidla, z nichž pouze zelené vozidlo jede ve správné pozici. Růžové vozidlo jede příliš blízko ke středu vozovky a mohlo by tak ohrozit protijedoucí řidiče. Modré vozidlo jede příliš při kraji vozovky a mohl by svou jízdou ohrozit například chodce, kteří jdou při po krajnici vozovky.
jízda u středu vozovky
Jízda u středu vozovky

Pozice vozidla v křižovatce

Modré vozidlo na obrázku odbočuje doleva a musí se po celou dobu držet při pravé straně svého jízdního pruhu.

Směr jízdy při odbočování

Růžové vozidlo odbočuje doleva a nesmí najet do odbočovacího pruhu v protisměru.

§11 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Na krajnici je část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny pozemní komunikace, skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části smí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti motorového vozidlaje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus vjet jen při zastaveníznamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu a stáníznamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení nebo, jestliže je to nutné, při objíždění, vyhýbání, odbočování nebo otáčení; přitom musí dbát zvýšené opatrnosti.

Nouzové stání na krajnici

V případě že dojde během jízdy například k proražení pneumatiky a musíme nouzově zastavit vozidlo, můžeme zastavit a stát na krajnici. 

zastavení na krajnici v případě nouzového stání
Zastavení na krajnici v případě nouzového stání

Otáčení se přes krajnici

Na obrázku je znázorněna situace, kdy se řidič modrého vozidla chce otočit do protisměru. V tomto případě může využít krajnice, aby získal co nejvíce prostoru pro otočení vozidla.

Najetí na krajnici při objíždění

Zelené vozidlo odbočuje doleva a modré vozidlo ho objíždí zprava a může najet na krajnici.

Vyhýbání se překážce na krajnici

Červené vozidlo se chce vyhnout výmolu na pozemní komunikaci a proto se vyhýbá přes krajnici.

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
859

Směr a způsob jízdy

1 / 4

06060295: Před vjetím na krajnici:

2 / 4

06060283: Při jízdě vozidla po krajnici:

3 / 4

06060227: Na krajnici smí řidič motorového vozidla vjet:

4 / 4

06060226: Na pozemní komunikaci se jezdí:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 86%

0%

Napsat komentář