Vjíždění na pozemní komunikaci

Související dopravní značení

Výklad zákona

§23 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Vjíždění na komunikaci z účelové cesty

Modré vozidlo najíždí z účelové pozemní komunikace (např. polní cesta) na pozemní komunikaci a musí tím pádem dát přednost zelenému vozidlu, které se vyskytuje na této pozemní komunikaci.

Vjíždění na komunikaci z obytné zóny

Modré vozidlo opouští obytnou zónu a musí dát přednost vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci, na kterou najíždí.

§23 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

Bezpečné vjetí pomocí způsobilé osoby

Na obrázku je znázorněna situace, kdy modré vozidlo kvůli stromům nevidí, jestli může na pozemní komunikaci vjet. Proto využije způsobilé a náležitě poučené osoby, aby mu pomohla bezpečně vyjet na pozemní komunikaci. Tato osoba má totiž dobrý výhled do situace a vidí přijíždějící vozidla.

§23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.

Znečištění komunikace vozidlem

V případě že vjíždíte na pozemní komunikaci jste povinni vozidlo očistit, abyste neznečišťovali pozemní komunikaci. Je to velmi nebezpečně převážně pro motorkáře a cyklisty.

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 06040298

1 / 1

06040298: Řidič vjíždějící z účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060098

1 / 1

06060098: Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

Question Image

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060354

1 / 1

06060354: Řidič při vjíždění z účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06040223

1 / 1

06040223: Vozidlo vjíždějící na pozemní komunikaci:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060183

1 / 1

06060183: Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci:

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na