Vjíždění na pozemní komunikaci

Související dopravní značení

Výklad zákona

Přednost při vjíždění na pozemní komunikaci

§23 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlům je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Vjíždění na komunikaci z účelové cesty

Modré vozidlo najíždí z účelové pozemní komunikace (např. polní cesta) na pozemní komunikaci a musí tím pádem dát přednost zelenému vozidlu, které se vyskytuje na této pozemní komunikaci.

Vjíždění na komunikaci z obytné zóny

Modré vozidlo opouští obytnou zónu a musí dát přednost vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci, na kterou najíždí.

Vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a poučené osoby

§23 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

Bezpečné vjetí pomocí způsobilé osoby

Na obrázku je znázorněna situace, kdy modré vozidlo kvůli stromům nevidí, jestli může na pozemní komunikaci vjet. Proto využije způsobilé a náležitě poučené osoby, aby mu pomohla bezpečně vyjet na pozemní komunikaci. Tato osoba má totiž dobrý výhled do situace a vidí přijíždějící vozidla.

Očištění vozidla před vjezdem na pozemní komunikaci

§23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.

Znečištění komunikace vozidlem

V případě že vjíždíte na pozemní komunikaci jste povinni vozidlo očistit, abyste neznečišťovali pozemní komunikaci. Je to velmi nebezpečně převážně pro motorkáře a cyklisty.

Ověř si své znalosti!

/6
Test autoškola

Vjíždění na pozemní komunikaci

06040223: Vozidlo vjíždějící na pozemní komunikaci:

06040298: Řidič vjíždějící z účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci:

06060098: Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

06060183: Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci:

06060354: Řidič při vjíždění z účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci:

06060220: Řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 93%

0%

Související videa

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!