Vjíždění na pozemní komunikaci

Související dopravní značení

Obytná zóna
Obytná zóna
Konec obytné zóny
Konec obytné zóny
Pěší zóna
Pěší zóna
Konec pěší zóny
Konec pěší zóny
Směrový sloupek červený
Směrový sloupek červený

Výklad zákona

Přednost při vjíždění na pozemní komunikaci

§23 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlům je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Vjíždění na komunikaci z účelové cesty

Vjíždění na komunikaci z účelové cesty

Modré vozidlo najíždí z účelové pozemní komunikace (např. polní cesta) na pozemní komunikaci a musí tím pádem dát přednost zelenému vozidlu, které se vyskytuje na této pozemní komunikaci.

Vjíždění na komunikaci z obytné zóny

Modré vozidlo opouští obytnou zónu a musí dát přednost vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci, na kterou najíždí.

Vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a poučené osoby

§23 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zajistit bezpečné vjetí na pozemní komunikaci pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

Bezpečné vjetí pomocí způsobilé osoby

Na obrázku je znázorněna situace, kdy modré vozidlo kvůli stromům nevidí, jestli může na pozemní komunikaci vjet. Proto využije způsobilé a náležitě poučené osoby, aby mu pomohla bezpečně vyjet na pozemní komunikaci. Tato osoba má totiž dobrý výhled do situace a vidí přijíždějící vozidla.

Očištění vozidla před vjezdem na pozemní komunikaci

§23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.: Vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj vjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci.

Znečištění komunikace vozidlem

Znečištění komunikace vozidlem

V případě že vjíždíte na pozemní komunikaci jste povinni vozidlo očistit, abyste neznečišťovali pozemní komunikaci. Je to velmi nebezpečně převážně pro motorkáře a cyklisty.

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
235

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.

Související videa

Napsat komentář