Vyhýbání

V silničním provozu dochází k vyhýbání vozidel poměrně často a je zapotřebí znát pravidla vyhýbání, aby nedocházelo k případným nehodám. V praxi dochází ke dvěma situacím spojeným s vyhýbáním vozidel. V prvním případě dává jedno z vozidel druhému přednost a v druhém případě jedno z vozidel musí ze situace vycouvat.

Související dopravní značení

Zúžená vozovka z obou stran
Zúžená vozovka z obou stran
Zúžená vozovka z jedné strany
Zúžená vozovka z jedné strany

Výklad zákona

Způsob vyhýbání vozidel

§20 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičije účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti protijedoucích vozidelje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj se vyhýbají vpravo, včas a v dostatečné míře. Nemohou-li se bezpečně vyhnout, musí dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy ten, na jehož straně jízdy je překážka nebo zúžená vozovka. Musí-li jeden z nich couvat, učiní tak ten, pro něhož je to snazší nebo méně nebezpečné. Není-li možno se vyhnout protijedoucí tramvaji vpravo, vyhýbá se jí vlevo.
Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Vyhýbání se překážce

Na straně jízdy růžového vozidla se nachází porouchané zelené vozidlo. Růžové vozidlo proto musí vyčkat než přejede modré vozidlo v protisměru a až následně může překážku objet.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Vyhýbání v zúžené vozovce

Při straně růžového vozidla je zúžená vozovka a proto musí dát přednost v jízdě modrému vozidlu v protisměru.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Couvání při vyhýbání

Zelené a bílé vozidlo jsou v situaci, kdy jedno z nich musí z dané situace vycouvat. Udělá tak bílé vozidlo, protože zelené vozidlo by couvalo do křižovatky a bylo by to pro něj více nebezpečné.

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
344

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.

Napsat komentář