Vyhýbání

V silničním provozu dochází k vyhýbání vozidel poměrně často a je zapotřebí znát pravidla vyhýbání, aby nedocházelo k případným nehodám. V praxi dochází ke dvěma situacím spojeným s vyhýbáním vozidel. V prvním případě dává jedno z vozidel druhému přednost a v druhém případě jedno z vozidel musí ze situace vycouvat.

Související dopravní značení

Výklad zákona

Způsob vyhýbání vozidel

§20 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičije účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti protijedoucích vozidelje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj se vyhýbají vpravo, včas a v dostatečné míře. Nemohou-li se bezpečně vyhnout, musí dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy ten, na jehož straně jízdy je překážka nebo zúžená vozovka. Musí-li jeden z nich couvat, učiní tak ten, pro něhož je to snazší nebo méně nebezpečné. Není-li možno se vyhnout protijedoucí tramvaji vpravo, vyhýbá se jí vlevo.
Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Vyhýbání se překážce

Na straně jízdy růžového vozidla se nachází porouchané zelené vozidlo. Růžové vozidlo proto musí vyčkat než přejede modré vozidlo v protisměru a až následně může překážku objet.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Vyhýbání v zúžené vozovce

Při straně růžového vozidla je zúžená vozovka a proto musí dát přednost v jízdě modrému vozidlu v protisměru.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Couvání při vyhýbání

Zelené a bílé vozidlo jsou v situaci, kdy jedno z nich musí z dané situace vycouvat. Udělá tak bílé vozidlo, protože zelené vozidlo by couvalo do křižovatky a bylo by to pro něj více nebezpečné.

Ověř si své znalosti!

/5
Test autoškola

Vyhýbání

06050352: Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:

06050621: Nemohou-li se řidiči protijedoucích vozidel bezpečně vyhnout v situaci, kdy k bezpečnému vyhnutí není nutné, aby musel jeden z řidičů couvat:

06050622: Nemohou-li se řidiči protijedoucích vozidel bezpečně vyhnout v situaci, kdy je k bezpečnému vyhnutí nutné, aby jeden z řidičů couval:

06060184: Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:

06060107: Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 83%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!