Železniční přejezd

Každý řidič by měl být schopný bezpečné jízdy přes železniční přejezd. To obnáší nejenom respektování dopravního značení, ale i přizpůsobení rychlosti vozidla při přejíždění železničního přejezdu. Na železničním přejezdu a 50 metrů před ním by měl řidič vozidla zpomalit na rychlost 30 km/hod. V případě že je železniční přejezd opatřen bílými světly, které blikají, může řidič přejíždět takovýto přejezd rychlostí až 50 km/hod. Nedodržením pravidel bezpečné jízdy přes železniční přejezd se řidič dopouští nejenom přestupku, ale zároveň tak ohrožuje život svůj a ostatních účastníků silničního provozu.

Související dopravní značení

Železniční přejezd se závorami
Železniční přejezd se závorami
Železniční přejezd bez závor
Železniční přejezd bez závor
Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný
Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný
Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný
Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný
Návěstní deska (80 m)
Návěstní deska (80 m)
Návěstní deska (160 m)
Návěstní deska (160 m)
Návěstní deska (240 m)
Návěstní deska (240 m)

Výklad zákona

Kontrola že nejede vlak

§28 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Před železničním přejezdemje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou si musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

Rozhlížení před železničním přejezdem

Rozhlížení před železničním přejezdem

Před každým železničním přejezdem se musíme rozhlédnout, jestli z některé strany nepřijíždí vlak.

Řazení před železničním přejezdem

§28 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.:  Vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst. 2, smějí vozidlaje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním prouduje část vozovky dovolující jízdu vozidel v jednom jízdním proudu za sebou.

Rychlost na železniční přejezdu

§28 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.:  Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdemje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou a při jeho přejíždění smí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

Rychlost před železničním přejezdem - 50 km/hod

Zelené vozidlo se nachází 50 m před železničním přejezdem, kde svítí bílé světlo zabezpečovacího zařízení. Tím pádem může jet maximálně 50 km/hod.

Rychlost před přejezdem 30 km/hod

Rychlost před železničním přejezdem - 30 km/hod

Zelené vozidlo se nachází 50 m před železničním přejezdem, kde se nenachází zabezpečovacího zařízení. Tím pádem může jet maximálně 30 km/hod.

Zastavení na železničním přejezdu

§28 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.:  Dojde-li k zastavení vozidlaznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče na železničním přejezdu, musí jeho řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

Zastavení vozidla na železničním přejezdu

V případě kdyby se stala situace, že se ocitnete na železničním přejezdu mezi uzavřenými závorami nebo Vám přestalo jet auto, musíte reagovat velice rychle. Nabízí se několik možností: nadzvednout závoru, odtlačit vozidlo mimo koleje, prorazit závoru v případě že je vozidlo pojízdné.

Zastavení na "stopce" před železničním přejezdem

§28 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.:  Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti zastavit vozidloznamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

Zastavení před přejezdem na stopce

Růžové vozidlo zastavilo v místě, ze kterého nevidí přes strom doprava. Naopak zelené vozidlo vidí na obě strany a zastavilo tak v místě odkud má na trať náležitý rozhled.

Zákaz vjíždění na železniční přejezd - červená světla

§29 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.:  Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjíždět na železniční přejezdje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

Železniční přejezd s blikajícím červenými světly a sklopenými závorami

Zákaz vjíždění na železniční přejezd - houkačka

§29 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.:  Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjíždět na železniční přejezdje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou, je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení

Zákaz vjíždění na železniční přejezd - závory

§29 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.:  Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjíždět na železniční přejezdje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou, sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,

Zákaz vjíždění na železniční přejezd - přijíždějící vlak

§29 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.:  Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjíždět na železniční přejezdje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou, je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,

Zákaz vjíždění na železniční přejezd - zaměstnanec dráh

§29 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.:  Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjíždět na železniční přejezdje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou, dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,

Zákaz vjíždění na železniční přejezd - kolona

§29 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.:  Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti nesmí vjíždět na železniční přejezdje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou, nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Řízení se pokyny zaměstnance dráhy

§29 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: V případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) smí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti vjíždět na železniční přejezdje místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.

Přestupky týkající se jízdy přes železniční přejezd

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
346

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.

Související videa

2 komentáře u „Železniční přejezd“

    • Dobrý den, přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení spadá dle zákona 294/2015 Sb. mezi světelné signály. Podle zákona 361/2000 Sb. § 76 odst. 6 jsou světlené signály nadřazeny svislým dopravním značkám upravujícím přednost (stopka). Z toho bych usoudil, že přes železniční přejezd můžu přejet max 50 km/hod a nezastavoval bych na stopce.

Napsat komentář