Železniční přejezd

Související dopravní značení

Výklad zákona

§28 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

Rozhlížení před železničním přejezdem

Před každým železničním přejezdem se musíme rozhlédnout, jestli z některé strany nepřijíždí vlak.

§28 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.:  Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst. 2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.

§28 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.:  Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

Rychlost před železničním přejezdem - 50 km/hod

Zelené vozidlo se nachází 50 m před železničním přejezdem, kde svítí bílé světlo zabezpečovacího zařízení. Tím pádem může jet maximálně 50 km/hod.

Rychlost před železničním přejezdem - 30 km/hod

Zelené vozidlo se nachází 50 m před železničním přejezdem, kde se nenachází zabezpečovacího zařízení. Tím pádem může jet maximálně 30 km/hod.

§28 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.:  Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

Zastavení vozidla na železničním přejezdu

V případě kdyby se stala situace, že se ocitnete na železničním přejezdu mezi uzavřenými závorami nebo Vám přestalo jet auto, musíte reagovat velice rychle. Nabízí se několik možností: nadzvednout závoru, odtlačit vozidlo mimo koleje, prorazit závoru v případě že je vozidlo pojízdné.

§28 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.:  Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

Zastavení před přejezdem na stopce

Růžové vozidlo zastavilo v místě, ze kterého nevidí přes strom doprava. Naopak zelené vozidlo vidí na obě strany a zastavilo tak v místě odkud má na trať náležitý rozhled.

§29 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.:  Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd:

  1. je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  2. je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  3. sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
  4. je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  5. dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
  6. nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

 

§29 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: V případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 06060120

1 / 1

06060120: Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060122

1 / 1

06060122: Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet řidič rychlostí:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060150

1 / 1

06060150: Nesvítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí řidič ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060337

1 / 1

06060337: Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

Question Image

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060121

1 / 1

06060121: Je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, znamená to, že řidič:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06040342

1 / 1

06040342: Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060119

1 / 1

06060119: Vozidla se před železničním přejezdem řadí:

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060202

1 / 1

06060202: Před železničním přejezdem:

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na