Křižovatky bez dopravního značení

Křižovatky s předností zprava se nejvíce vyskytují na sídlištích a parkovištích supermarketů. Jedná se o typ křižovatky, která je podřazená všem ostatním typů křižovatek – křižovatkám se dopravními značkami, semafory a řízené policistou. Tyto křižovatky nejsou označeny dopravními značkami nebo se zde nachází značka upozorňující na přednost zprava. V těchto případech musíme dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějících zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Příklady křižovatek bez dopravního značení

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 1

Na obrázku se nacházejí dvě vozidla na křižovatce bez dopravního značení. Nenacházejí se tam svislé ani vodorovné značky. Tím pádem využijeme pravidlo přednosti zprava. Zelené vozidlo má po pravé straně modré vozidlo a proto mu musí dát přednost v jízdě. Křižovatku tedy projede první modré vozidlo a následně zelené vozidlo.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 3

Na obrázku se nacházejí 3 vozidla na křižovatce bez dopravního značení a proto  využijeme přednosti zprava. Zelené vozidlo má po pravé straně modré vozidlo a to má po pravé straně fialové vozidlo. Tím pádem jako první pojede růžové vozidlo, poté modré vozidlo a jako poslední zelené vozidlo.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 4

Na obrázku vpravo se nacházejí tři vozidla na křižovatce bez dopravního značení – modré, zelené a růžové. Vzhledem k tomu, že křižovatka není vybavena dopravním značením, budeme se řídit pravidlem pravé ruky. Modré vozidlo má po pravé straně růžové vozidlo. Růžové vozidlo má po pravé straně červené vozidlo. Červené vozidlo po pravé straně žádné vozidlo nemá a proto projede křižovatkou jako první. Následně pojede růžové vozidlo, protože přijíždí z pohledu modrého vozidla zprava. Jako poslední opouští křižovatku modré vozidlo.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 5

Na obrázku se nacházejí čtyři vozidla na křižovatce bez dopravního značení – modré, červené, růžové a zelené. Všechny vozidla mají po pravé straně jiné vozidlo a tím pádem se musí jedno z vozidel vzdát přednosti zprava, aby byla situace řešitelná.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 6

Na křižovatce bez dopravního značení se nacházejí dvě vozidla – modré a zelené. Modré vozidlo odbočuje doleva a proto musí dávat přednost protijedoucímu červenému vozidlu.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 7

V této situaci se modré vozidlo napojuje z polní vesty na pozemní komunikaci a nejedná se tedy o křižovatku. Modré vozidlo musí dát přednost zelenému vozidlu.

Křižovatky bez dopravního značení v praxi

Ověř si své znalosti!

/1

Testová otázka č. 06060249

1 / 1

06060249: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

Question Image

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060324

1 / 1

06060324: Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

Question Image

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06040332

1 / 1

06040332: Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

Question Image

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06050055

1 / 1

06050055: Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:

Question Image

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 06060115

1 / 1

06060115: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

Question Image

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 10110043

1 / 1

10110043: Řidič vozidla z výhledu

Question Image

Your score is

The average score is 0%

/1

Testová otázka č. 10110044

1 / 1

10110044: Řidič vozidla z výhledu

Question Image

Your score is

The average score is 0%

Komentujte

avatar
  Subscribe  
Upozornit na