Křižovatky bez dopravního značení

Křižovatky s předností zprava se nejvíce vyskytují na sídlištích a parkovištích supermarketů. Jedná se o typ křižovatky, která je podřazená všem ostatním typů křižovatek – křižovatkám se dopravními značkami, semafory a řízené policistou. Tyto křižovatky nejsou označeny dopravními značkami nebo se zde nachází značka upozorňující na přednost zprava. V těchto případech musíme dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějících zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Související legislativa pro křižovatky bez dopravního značení

§22 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Příklady křižovatek bez dopravního značení

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 1

Na obrázku se nacházejí dvě vozidla na křižovatce bez dopravního značení. Nenacházejí se tam svislé ani vodorovné značky. Tím pádem využijeme pravidlo přednosti zprava. Zelené vozidlo má po pravé straně modré vozidlo a proto mu musí dát přednost v jízdě. Křižovatku tedy projede první modré vozidlo a následně zelené vozidlo.
Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 2

Na obrázku se nacházejí 3 vozidla na křižovatce bez dopravního značení a proto  využijeme přednosti zprava. Zelené vozidlo má po pravé straně modré vozidlo a to má po pravé straně fialové vozidlo. Tím pádem jako první pojede růžové vozidlo, poté modré vozidlo a jako poslední zelené vozidlo.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 3

Zelené vozidlo musí dát přednost zprava jedoucímu modrému vozidlu.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 4

Na obrázku vpravo se nacházejí tři vozidla na křižovatce bez dopravního značení – modré, zelené a růžové. Vzhledem k tomu, že křižovatka není vybavena dopravním značením, budeme se řídit pravidlem pravé ruky. Modré vozidlo má po pravé straně růžové vozidlo. Růžové vozidlo má po pravé straně červené vozidlo. Červené vozidlo po pravé straně žádné vozidlo nemá a proto projede křižovatkou jako první. Následně pojede růžové vozidlo, protože přijíždí z pohledu modrého vozidla zprava. Jako poslední opouští křižovatku modré vozidlo.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 5

Na obrázku se nacházejí čtyři vozidla na křižovatce bez dopravního značení – modré, červené, růžové a zelené. Všechny vozidla mají po pravé straně jiné vozidlo a tím pádem se musí jedno z vozidel vzdát přednosti zprava, aby byla situace řešitelná.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 6

Na křižovatce bez dopravního značení se nacházejí dvě vozidla – modré a zelené. Modré vozidlo odbočuje doleva a proto musí dávat přednost protijedoucímu červenému vozidlu.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 7

V této situaci se modré vozidlo napojuje z polní vesty na pozemní komunikaci a nejedná se tedy o křižovatku. Modré vozidlo musí dát přednost zelenému vozidlu.

Křižovatky bez dopravního značení v praxi

Ověř si své znalosti!

/13

Křižovatky bez dopravního značení

06040332: Jak se zachováte jako řidič vozidla z výhledu?

Question Image

06050055: Jako řidič automobilu z výhledu projedete touto křižovatkou:

Question Image

06050560

Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06060249: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

Question Image

06060324: Na křižovatce nevyplývá přednost v jízdě z dopravních značek. V jakém pořadí projedou řidiči křižovatkou?

Question Image

10110043: Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110044

Řidič vozidla z výhledu

Question Image

10110045: Na této křižovatce:

Question Image

08080016: Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky?

Question Image

06060420: Řidič vozidla z výhledu na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06060149: Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

Question Image

06050609: Můžete jako řidič vozidla z výhledu vjet do křižovatky před vozidlem, které ve vyobrazené situaci přijíždí zleva?

Question Image

06060115: Jste řidičem vozidla z výhledu. Při jízdě křižovatkou, která je znázorněna na obrázku:

Question Image

Your score is

The average score is 0%

0%

Zajímavá videa křižovatek bez dopravního značení

Zajímavé odkazy

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments