Křižovatky bez dopravního značení

Křižovatky s předností zprava se nejvíce vyskytují na sídlištích a parkovištích supermarketů. Jedná se o typ křižovatky, která je podřazená všem ostatním typů křižovatek – křižovatkám se dopravními značkami, semafory a řízené policistou. Tyto křižovatky nejsou označeny dopravními značkami nebo se zde nachází značka upozorňující na přednost zprava. V těchto případech musíme dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějících zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Související legislativa pro křižovatky bez dopravního značení

§22 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Příklady křižovatek bez dopravního značení

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 1

Na obrázku se nacházejí dvě vozidla na křižovatce bez dopravního značení. Nenacházejí se tam svislé ani vodorovné značky. Tím pádem využijeme pravidlo přednosti zprava. Zelené vozidlo má po pravé straně modré vozidlo a proto mu musí dát přednost v jízdě. Křižovatku tedy projede první modré vozidlo a následně zelené vozidlo.
Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 2

Na obrázku se nacházejí 3 vozidla na křižovatce bez dopravního značení a proto  využijeme přednosti zprava. Zelené vozidlo má po pravé straně modré vozidlo a to má po pravé straně fialové vozidlo. Tím pádem jako první pojede růžové vozidlo, poté modré vozidlo a jako poslední zelené vozidlo.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 3

Zelené vozidlo musí dát přednost zprava jedoucímu modrému vozidlu.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 4

Na obrázku vpravo se nacházejí tři vozidla na křižovatce bez dopravního značení – modré, zelené a růžové. Vzhledem k tomu, že křižovatka není vybavena dopravním značením, budeme se řídit pravidlem pravé ruky. Modré vozidlo má po pravé straně růžové vozidlo. Růžové vozidlo má po pravé straně červené vozidlo. Červené vozidlo po pravé straně žádné vozidlo nemá a proto projede křižovatkou jako první. Následně pojede růžové vozidlo, protože přijíždí z pohledu modrého vozidla zprava. Jako poslední opouští křižovatku modré vozidlo.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 5

Na obrázku se nacházejí čtyři vozidla na křižovatce bez dopravního značení – modré, červené, růžové a zelené. Všechny vozidla mají po pravé straně jiné vozidlo a tím pádem se musí jedno z vozidel vzdát přednosti zprava, aby byla situace řešitelná.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 6

Na křižovatce bez dopravního značení se nacházejí dvě vozidla – modré a zelené. Modré vozidlo odbočuje doleva a proto musí dávat přednost protijedoucímu červenému vozidlu.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka bez dopravního značení č. 7

V této situaci se modré vozidlo napojuje z polní cesty na pozemní komunikaci a nejedná se tedy o křižovatku. Modré vozidlo musí dát přednost zelenému vozidlu.

Křižovatky bez dopravního značení v praxi

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
371

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.

Zajímavá videa křižovatek bez dopravního značení

Zajímavé odkazy

9 komentářů u „Křižovatky bez dopravního značení“

 1. 06050560

  Jste řidičem vozidla z výhledu. Na vyobrazené křižovatce:

  https://www.naucseridit.cz/wp-content/uploads/2021/03/06050560.jpg

  Máte přednost v jízdě před protijedoucím automobilem, ale musíte současně sledovat chování řidiče, který jede před vámi.

  Projede křižovatkou jako poslední; jako první projede vozidlo označené zvláštním výstražným světlem žluté barvy, které přijíždí zleva, a hned po něm protijedoucí automobil.

  Musíte dát přednost v jízdě protijedoucímu automobilu; poté můžete pokračovat v jízdě do křižovatky.

  Tak to jsem nepochopil. Kde jsou další uváděná vozidla ( protijedoucí, vozidlo s výstražným světlem žluté barvy)?

Napsat komentář