Křižovatky s dopravním značením

Křižovatky s dopravním značením jsou nadřazené křižovatkám bez dopravních značek, kde musíme dávat přednost zprava. Jsou ale podřazené křižovatkám řízené semaforem a křižovatkám řízené policistou. Na těchto typech křižovatek se objevují dopravní značky upravující přednost jízdy, viz níže. 

Související dopravní značení

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací
Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací
Hlavní pozemní komunikace
Hlavní pozemní komunikace
Konec hlavní pozemní komunikace
Konec hlavní pozemní komunikace
Dej přednost v jízdě!
Dej přednost v jízdě!
Stůj, dej přednost v jízdě!
Stůj, dej přednost v jízdě!
Křižovatka
Křižovatka
Tvar křižovatky
Tvar křižovatky
Tvar křižovatky
Tvar křižovatky

Související legislativa pro křižovatky s dopravním značením

§22 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti přijíždějící na křižovatkuje místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ musí dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy vozidlůmje motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodců je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci.

Příklady křižovatek s dopravním značením

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s dopravním značením č. 1

V křižovatce se nacházejí 2 vozidla. Zelené vozidlo je na hlavní pozemní komunikaci a modré vozidle je na vedlejší. Z toho plyne, že zelené projede křižovatkou jako první a modré pojede jako druhé.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s dopravním značením č. 2

V křižovatce se nacházejí 3 vozidla. Zelené a růžové vozidlo je na hlavní pozemní komunikaci a modré je na vedlejší. Růžové vozidlo je sice na hlavní komunikaci, ale odbočuje doleva a tím pádem musí dát přednost protijedoucímu zelenému vozidlu. První tedy pojede zelené vozidlo, následně růžové a jako poslední modré vozidlo, které je na vedlejší komunikaci.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s dopravním značením č. 3

V křižovatce se nacházejí 3 vozidla. Modré a růžové vozidlo je na hlavní pozemní komunikaci a zelené je na vedlejší. Všechny vozidla mohou jet zároveň. 

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s dopravním značením č. 4

V křižovatce se nacházejí 3 vozidla. Modré a zelené vozidlo je na hlavní pozemní komunikaci. Zelené vozidlo dá přednost modrému vozidlu, protože přijíždí zprava. Jako poslední pojede růžové vozidlo, přijíždějící z vedlejší pozemní komunikace.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s dopravním značením č. 5

V křižovatce se nacházejí 3 vozidla. Modré a růžové vozidlo je na hlavní pozemní komunikaci a zelené je na vedlejší. Růžové vozidlo dostane přednost zprava od modrého vozidla a proto jede jako první. Následuje modré vozidlo a jako poslední jede zelené vozidlo.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s dopravním značením č. 6

V křižovatce se nacházejí 3 vozidla. Červené a modré vozidlo jsou na hlavní pozemní komunikaci.Růžové vozidlo je vedlejší pozemní komunikaci. Modré vozidlo odbočuje doleva a proto musí dát přednost protijedoucímu vozidlu. Červené vozidlo tím pádem jede jako první, následně modré vozidlo a jako poslední růžové vozidlo, které je jediné na vedlejší pozemní komunikaci.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s dopravním značením č. 7

V křižovatce se nacházejí 4 vozidla. Červené a modré vozidlo jsou na hlavní pozemní komunikaci. Růžové vozidlo a zelené vozidlo jsou na vedlejší pozemní komunikaci. Modré vozidlo odbočuje doleva a proto musí dát přednost protijedoucímu vozidlu. Červené vozidlo tím pádem jede jako první, následně modré vozidlo. Růžové a zelené vozidlo mohou jet zároveň jako třetí.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s dopravním značením č. 8

V křižovatce se nacházejí 4 vozidla. Červené a modré vozidlo jsou na hlavní pozemní komunikaci. Růžové a zelené vozidlo jsou na vedlejší pozemní komunikaci. Jako první pojedou modré a červené vozidlo a budou se míjet svými pravými boky. Následně pojede růžové vozidlo, protože zelené odbočuje doleva.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s dopravním značením č. 9

V křižovatce se nacházejí 3 vozidla. Jediné modré vozidlo je na hlavní a proto pojede jako první. Červené a růžové vozidlo jsou na vedlejší pozemní komunikaci. Kdo z nich pojede první pomocí pravidla pravé ruky. Růžové vozidlo má po pravé straně červené, takže červené vozidlo pojede jako druhé a poslední růžové.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s dopravním značením č. 10

V křižovatce se nacházejí 4 vozidla. Modré a zelené jsou na hlavní pozemní komunikaci. Červené a růžové vozidlo je na vedlejší pozemní komunikaci. Pro vyhodnocení, kdo pojede na hlavní/vedlejší pozemní komunikaci, použijeme pravidlo pravé ruky.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s dopravním značením č. 11

V křižovatce se nacházejí 3 vozidla. Modré a zelené jsou na hlavní pozemní komunikaci a modré pojede jako první, protože je po pravé straně zeleného vozidla. Růžové vozidlo je na vedlejší pozemní komunikaci a jede jako  poslední.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s dopravním značením č. 12

V křižovatce se nacházejí 4 vozidla. Modré a zelené jsou na hlavní pozemní komunikaci. Červené a růžové vozidlo je na vedlejší pozemní komunikaci.

Křižovatky s dopravním značením v praxi

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
299

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.

Zajímavá videa křižovatek s dopravním značením

Zajímavé odkazy

3 komentáře u „Křižovatky s dopravním značením“

  1. Dobrý den, zde https://www.naucseridit.cz/reseni-krizovatek/krizovatky-s-dopravnim-znacenim/ je popsáno řešení křižovatek, na kterých je přednost v jízdě upravena dopravními značkami. U situací č. 9 a 12 ale chybí dodatková tabulka E 2b u vedlejších PK. Řidič červeného vozidla neví, že růžové vozidlo je rovněž na vedlejší PK a že má před tímto vozidlem přednost v jízdě, a tak nastává situace, že řidiči červeného a růžového vozidla si vzájemně budou dávat přednost, což asi není ideální situace pro řidiče.

Napsat komentář