Křižovatky s tramvajemi

Spousta lidí si myslí, že mají tramvaje v křižovatkách absolutní přednost, avšak není tomu tak. Názorně se můžete přesvědčit v příkladech uvedených níže na této stránce. Tramvaj je specifická v tom, že k zastavení potřebuje mnohem větší vzdálenost než například auto. Zároveň má vymezené místo na komunikaci prostřednictvím kolejí a nemá se tak v případě nutnosti kam uhnout. Z těchto důvodů má ve spoustě případů v dopravních situacích přednost, ale není tomu vždy.

Související dopravní značení

Dej přednost v jízdě!
Dej přednost v jízdě!
Dej přednost v jízdě tramvaji!
Dej přednost v jízdě tramvaji!
Stůj, dej přednost v jízdě!
Stůj, dej přednost v jízdě!
Tramvaj
Tramvaj

Související legislativa s tramvajemi

§21 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb.: Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.

§21 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidičje účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti odbočující vlevo musí dát přednost v jízděznamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy protijedoucím motorovýmje nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus i nemotorovým vozidlůmje přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty.

Příklady křižovatek s tramvajemi

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s tramvajemi č. 1

Růžové vozidlo na křižovatce odbočuje doleva a musí dát přednost tramvajím v obou směrech a protijedoucímu zelenému vozidlu. Tím pádem projede danou křižovatkou jako poslední.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s tramvajemi č. 2

Tramvaj odbočuje doprava a proto jí musí dát zelené vozidlo přednost.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s tramvajemi č. 3

Na hlavní pozemní komunikaci jsou tramvaje, zelené a růžové vozidlo. Růžové vozidlo odbočuje doleva a dává přednost protijedoucímu zelenému vozidlu a tramvajím v obou směrech. Zelené vozidlo musí dát přednost tramvaji, která odbočuje doprava. 

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s tramvajemi č. 4

Tramvaj odbočuje doleva a musí dát přednost protijedoucímu zelenému vozidlu.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s tramvajemi č. 5

Na hlavní pozemní komunikaci se nachází zelené a růžové vozidlo a tramvaj. Tramvaj a růžové vozidlo odbočují doleva a proto musí dát přednost v jízdě protijedoucímu zelenému vozidlu. Růžové vozidlo musí navíc při odbočování vlevo dát přednost tramvajím v obou směrech a proto tramvaj pojede jako druhá a růžové vozidlo jako třetí. Jako poslední opouští křižovatku modré vozidlo, které se nachází na vedlejší pozemní komunikaci.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s tramvajemi č. 6

Na hlavní pozemní komunikaci je pouze modré vozidlo a proto projede křižovatkou jako první. Následně jedou všechna ostatní vozidla, která se nacházejí na vedlejší pozemní komunikaci.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s tramvajemi č. 7

Na hlavní pozemní komunikaci je pouze modré vozidlo a proto projede křižovatkou jako první. Růžové vozidlo odbočuje doleva a proto musí dát přednost tramvajím v obou směrech. Proto jedou obě tramvaje jako druhé a jako poslední projíždí křižovatkou růžové vozidlo.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s tramvajemi č. 8

Na hlavní pozemní komunikaci se nachází modré a červené vozidlo. Modré vozidlo dává přednost červenému, protože odbočuje doleva. Na vedlejší komunikaci odbočuje růžové vozidlo doleva a musí dát přednost protijedoucím vozidlům a tramvajím v obou směrech.

Klikni na šipku v obrázku a zjistíš řešení dané situace.

Křižovatka s tramvajemi č. 9

Na hlavní pozemní komunikaci se nachází pouze modré vozidlo a proto projede křižovatku jako první. Následně pojedou tramvaje, protože růžové vozidlo odbočuje doleva a musí dát přednost tramvajím v obou směrech. Jako poslední tedy pojede růžové vozidlo.

Křižovatky s tramvajemi v praxi

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
384

V této části naleznete oficiální testové otázky Ministerstva dopravy, které Vás budou čekat při závěrečné zkoušce v autoškole. Otestujte si, že probrané látce rozumíte.

Pro absolvování testu je potřeba se přihlásit nebo registrovat.

Zajímavá videa s tramvajemi

Zajímavé odkazy ohledně křižovatek s tramvajemi

Napsat komentář