Školení řidičů referentů

Dle Zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce. V případě že řídíte v pracovní době vozidlo do 3,5 tuny (a nejste řidiči z povolání) měli byste absolvovat minimálně jednou za 3 roky školení referentů.

Obsah školení

Použitá legislativa

Zdroje pro školení

Zákon 361/2000 Sb.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Úprava a řízení provozu

Řidičské oprávnění a řidičský průkaz

Vyhláška 341/2014 Sb.: o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích