Vybrané dopravní značení

K+R Parkoviště

Směrový sloupek modrý

Směrový sloupek červený

Doporučená rychlost

Přednost před protijedoucími vozidly

Zóna s dopravním omezením

Střídavé řazení

Průjezd zakázán

Za mokra/za deště

Místo pro přecházení

Příčná čára souvislá s nápisem STOP

Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty

Zákaz zastavení

Zákaz stání

Zákaz stání

Podélná čára souvislá

Podélná čára souvislá

Podélná čára souvislá dvojitá

Dvojitá podélná čára souvislá

Bezpečný odstup

Bezpečný odstup

P+R Parkoviště

Parkoviště P+R