Záchranářská ulička

Jak se vytváří záchranářská ulička u dvouproudé a tříproudé silnice?

Dvouproudá silnice: pravý jízdní pruh uhýbá doprava a levý jízdní pruh doleva
Tříproudá silnice: pravý a střední jízdní pruh uhýbá doprava a levý jízdní pruh doleva

Postup při vytváření záchranářské uličky