Brzdná dráha vozidla

Brzdná dráha vozidla je klíčovým faktorem při posuzování bezpečnosti na silnici. Je to vzdálenost, kterou vozidlo potřebuje k zastavení po zmáčknutí brzdového pedálu. Brzdná dráha se může lišit v závislosti na různých faktorech, jako je stav vozovky, rychlost vozidla, stav brzd a další. Proto je důležité, aby řidiči měli dostatečné znalosti a dovednosti pro posuzování brzdné dráhy svého vozidla a pro snižování rizika nehody na silnici. Tato učebnice autoškoly se zaměřuje na klíčové aspekty brzdné dráhy, včetně faktorů, které ji ovlivňují, a technik, které řidiči mohou použít k minimalizaci brzdné dráhy svého vozidla. Získání těchto znalostí může pomoci řidičům zlepšit svou bezpečnost a minimalizovat riziko nehody při brzdění na silnici.

Z čeho se skládá dráha zastavení vozidla?

Brzdná dráha vozidla
Zpomalení vozidla v čase

Co ovlivňuje délku brzdné dráhy?

Související videa

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
13

Brzdná dráha vozidla

1 / 20

06060292: Přilnavost pneumatik snižuje:

2 / 20

06050518: Prodleva brzd:

3 / 20

06050513: Brzdná dráha jízdní soupravy s brzděným přívěsem je v porovnání s brzdnou drahou soupravy s nebrzděným přívěsem o stejné hmotnosti:

4 / 20

06050512: Brzdná dráha jízdní soupravy složené z motorového vozidla a brzděného přívěsu je v porovnání s brzdnou drahou samotného motorového vozidla:

5 / 20

06060281: Při začínajícím drobném dešti se snížení přilnavosti pneumatik nejvýrazněji projeví na vozovce:

6 / 20

06060242: Při rychlosti 100 km/h je délka brzdné dráhy Vašeho vozidla oproti brzdné dráze při rychlosti 50 km/h:

7 / 20

06060154: Když zvýšíte rychlost jízdy na dvojnásobek (např. z 50 km/h na 100 km/h), prodlouží se tím brzdná dráha Vašeho vozidla na suché vozovce:

8 / 20

06050523: Přilnavost mezi pneumatikou a povrchem vozovky je závislá na:

9 / 20

22100041: Ovlivní konzumace potravin za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

10 / 20

22100040: Ovlivní používání zkrášlovacích prostředků za jízdy reakční dobu řidiče nutnou ke sledování a řešení situací v provozu na pozemních komunikacích?

11 / 20

22100029: Jakým způsobem lze určit optimální bezpečnou vzdálenost za vpředu jedoucím vozidlem?

12 / 20

22100027: Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vpředu jedoucím vozidlem je v ČR:

13 / 20

22100026: Za snížené viditelnosti, deště a zhoršených klimatických podmínek je bezpečný odstup za vpředu jedoucím vozidlem?

14 / 20

22100025: Může ovlivnit nevhodně zabezpečené zvíře za jízdy reakční dobu řidiče a čas nutný k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

15 / 20

22100024: Může ovlivnit používání nevhodného obutí za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k řešení situací v provozu na pozemních komunikacích?

16 / 20

22100023: Může ovlivnit nevhodné obutí řidiče reakční dobu nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

17 / 20

22100022: Ovlivní používání zkrášlovacích prostředků za jízdy reakční dobu řidiče nutnou ke sledování ařešení situací v provozu na pozemních komunikacích?

18 / 20

22100021: Ovlivní připojování nabíječky k mobilnímu telefonu za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

19 / 20

22100020: Ovlivní ovládání navigačního systému vozidla za jízdy reakční dobu řidiče nutnou k vyřešení mimořádné události v provozu na pozemních komunikacích?

20 / 20

22100018: Může telefonování za jízdy při použití Handsfree ovlivnit reakční dobu řidiče?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 64%

0%