Doklady při řízení

Kdo si může od řidiče vyžádat doklady k řízení vozidla?

Ověř si své znalosti!

/32

Doklady při řízení

06060391

Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

06040230

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na:

10040023

Zelená karta:

11050001

Zelená karta:

06060390

Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

06050601

Řidičský průkaz:

06060011

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení poškození řidičského průkazu:

06060012

Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

06060016

Mezinárodní řidičský průkaz:

06060017

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou:

06060019

Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu:

06060020

Zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

06060021

Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu:

06060022

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení zničení řidičského průkazu:

06060023

Poškození řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

06060024

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení ztráty řidičského průkazu:

06060025

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení odcizení řidičského průkazu:

06060026

Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

06060027

Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

06060028

Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

06060031

Po dobu zadržení řidičského průkazu:

06060032

Odcizení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

06060034

Ztrátu řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

06060035

Změna údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, se příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamuje nejpozději:

06060036

Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen oznámit:

06060037

Změnu příjmení musí držitel řidičského průkazu oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději:

06060039

Změnu příjmení musí držitel řidičského průkazu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit:

06060040

Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen oznámit:

06060041

Držitel řidičského oprávnění nesmí mít:

06060042

Držitel mezinárodního řidičského průkazu:

06060043

Držitel řidičského průkazu:

06060044

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

Your score is

The average score is 0%

0%

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments