Doklady při řízení

Kdo si může od řidiče vyžádat doklady k řízení vozidla?

Přestupky týkající se faktorů ovlivňující jízdu

Ověř si své znalosti!

/40
Test autoškola

Doklady při řízení

06060390

Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

06060391

Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

06040230

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na:

10040023

Zelená karta:

11050001

Zelená karta:

06050601

Řidičský průkaz:

06060011

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení poškození řidičského průkazu:

06060012

Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

06060016

Mezinárodní řidičský průkaz:

06060017

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou:

06060019

Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu:

06060020

Zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

06060021

Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu:

06060022

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení zničení řidičského průkazu:

06060023

Poškození řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

06060024

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení ztráty řidičského průkazu:

06060025

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá držiteli řidičského oprávnění bezodkladně po ohlášení odcizení řidičského průkazu:

06060026

Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

06060027

Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

06060028

Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

06060031

Po dobu zadržení řidičského průkazu:

06060032

Odcizení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

06060034

Ztrátu řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

06060035

Změna údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, se příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamuje nejpozději:

06060036

Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen oznámit:

06060037

Změnu příjmení musí držitel řidičského průkazu oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději:

06060039

Změnu příjmení musí držitel řidičského průkazu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit:

06060040

Změnu údajů, které jsou zaznamenávány v řidičském průkazu, je držitel řidičského průkazu povinen oznámit:

06060041

Držitel řidičského oprávnění nesmí mít:

06060042

Držitel mezinárodního řidičského průkazu:

06060043

Držitel řidičského průkazu:

06060044

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen:

11070002

Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe:

11080030: Řidič, který dosáhl 12 bodů a pozbyl řidičské oprávnění, musí při podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění:

06050342: Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje:

06060521: V technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla:

06050430: Ten, kdo se v rozporu se zákonem nepodrobil pravidelné lékařské prohlídce a není proto držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti:

06050429: Zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel není ten:

06050424: Řidičské oprávnění může být uděleno:

06050037: Podmínky pro udělení příslušného řidičského oprávnění musí osoba splňovat:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 87%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!