Jízda v tunelu

Při jízdě tunelem je nutné dbát na bezpečnost a dodržovat pravidla silničního provozu. Před vjezdem do tunelu by měl řidič zpomalit na rychlost uvedenou na dopravních značkách a přizpůsobit rychlost a vzdálenost od vozidel před sebou, aby se minimalizovaly rizika srážky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat osvětlení, které v tunelech může být různorodé a měnit se v závislosti na čase, dopravě a dalších faktorech. Při jízdě tunelem je nutné být obezřetný, dodržovat pravidla silničního provozu a respektovat ostatní účastníky silničního provozu, aby se minimalizovaly rizika pro všechny.

Povinnosti při jízdě tunelem

Porucha nebo nehoda vozidla v tunelu

Povinnosti řidiče v tunelu

Povinnosti přepravovaných osob v tunelu

Související videa

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
136

Jízda v tunelu

1 / 9

06060369: Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen neprodleně:

2 / 9

06060129: V tunelu došlo k poruše motorového vozidla, které se stalo nepojízdným. Jako řidič takového vozidla nesmíte:

3 / 9

06060128: Při jízdě v tunelu došlo k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným. Řidič porouchaného vozidla je:

4 / 9

06060127: Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

5 / 9

06060126: Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

6 / 9

06050637: Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

7 / 9

06050636: Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným:

8 / 9

06040255: V tunelu došlo k poruše motorového vozidla, které se stalo nepojízdným. Jako řidič takového vozidla nesmíte:

9 / 9

11040005: Dojde-li při jízdě vozidla v tunelu k poruše vozidla, pro kterou se toto vozidlo stalo nepojízdným, nebo dojde-li k dopravní nehodě, je řidič povinen:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 89%

0%

Napsat komentář