Přeprava nákladu

Podmínky nakládání a skládání materiálu

Obecné podmínky přepravy nákladu

Podmínky přepravy sypkého materiálu

Označení přečnívajícího nákladu

Ověř si své znalosti!

/29
Test autoškola

Přeprava nákladu

08120030

S čím musíte počítat v případě, že je náklad nerovnoměrně rozložen?

06060339

Ovlivňují síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou bezpečnost jízdy?

06060286

Při přepravě sypkého materiálu musí řidič:

06060238

Při přepravě nákladu na střešním nosiči zavazadel:

06050631

Na co je třeba dbát při nakládání sypkého materiálu?

06050509

Jaké důsledky mohou mít síly působící při průjezdu zatáčkou na větší náklad, který přepravujete na střešním nosiči zavazadel vozidla?

06050492

Jaké důsledky mohou mít síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou?

06060157

Při přepravě sypkých substrátů, například písku, musí být:

06050484

Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:

06050334

Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

06050333

Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

06050324

Při přepravě nákladu nesmějí po straně z vozidla vyčnívat:

06050322

Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn:

06050321

Přepravované věci musí být ve vozidle umístěny:

06050320

Při nakládání nebo skládání nákladu na pozemní komunikaci:

06050319

Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

06050318

Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

06050317

Náklad, který přečnívá vpředu nebo vzadu vozidlo, musí být zvláštním způsobem označen, pouze pokud takto přečnívá:

06050315

Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy přečnívá:

06050314

Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který přečnívá vozidlo vpředu nebo vzadu:

06050313

Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:

06050311

Při přepravě živých zvířat:

06050310

Za nesnížené viditelnosti při přepravě zemědělských produktů nemusí být zvláštním způsobem označen náklad přečnívající:

06060177

Při přepravě živých zvířat:

06060179: Při přepravě nákladu:

06050309: Stanovené osvětlení, odrazky a státní poznávací značka, rozpoznávací značka státu ani vyznačení nejvyšší povolené rychlosti:

10040005: Za protiprávní jednání při přepravě nebezpečného nákladu se považuje:

6050520: Vozidlo, které přepravuje nebezpečný náklad:

8120031: Přetížení nákladního vozidla lze předejít:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 88%

0%

Napsat komentář

error: Obsah je chráněný!