Přeprava nákladu

Řidiči, kteří přepravují náklad, musí být obeznámeni s pravidly pro správné zabezpečení nákladu, aby se minimalizovaly rizika poškození vozidla a nákladu, nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu a především nebezpečí pro sebe samotné. Správné zabezpečení nákladu zahrnuje použití vhodných popruhů, umístění nákladu v souladu s kapacitou vozidla a správné rozmístění nákladu v nákladovém prostoru. Důležité je také kontrolovat náklad během přepravy, aby nedocházelo k posunu nebo pohybu nákladu. 

Podmínky nakládání a skládání materiálu

Obecné podmínky přepravy nákladu

Podmínky přepravy sypkého materiálu

Označení přečnívajícího nákladu

Přečnívající náklad za snížené viditelnosti

Ověř si své znalosti!

0%
0 volby, 0 prům
156

Přeprava nákladu

1 / 31

08120030: S čím musíte počítat v případě, že je náklad nerovnoměrně rozložen?

2 / 31

06060339: Ovlivňují síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou bezpečnost jízdy?

3 / 31

06060289: Při řízení vozidla hromadné dopravy osob řidič:

4 / 31

06060288: Při přepravě vozidlem hromadné dopravy osob cestující:

5 / 31

06060286: Při přepravě sypkého materiálu musí řidič:

6 / 31

06050631: Na co je třeba dbát při nakládání sypkého materiálu?

7 / 31

06050520: Vozidlo, které přepravuje nebezpečný náklad:

8 / 31

06050492: Jaké důsledky mohou mít síly působící na náklad při průjezdu zatáčkou?

9 / 31

10040005: Za protiprávní jednání při přepravě nebezpečného nákladu se považuje:

10 / 31

06060238: Při přepravě nákladu na střešním nosiči zavazadel:

11 / 31

06050509: Jaké důsledky mohou mít síly působící při průjezdu zatáčkou na větší náklad, který přepravujete na střešním nosiči zavazadel vozidla?

12 / 31

06060179: Při přepravě nákladu:

13 / 31

06050484: Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:

14 / 31

06050334: Přečnívá-li za nesnížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

15 / 31

06050333: Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

16 / 31

06050330: Ve zvláštním motorovém vozidle nesmějí být přepravovány:

17 / 31

06050324: Při přepravě nákladu nesmějí po straně z vozidla vyčnívat:

18 / 31

06050322: Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn:

19 / 31

06050321: Přepravované věci musí být ve vozidle umístěny:

20 / 31

06050320: Při nakládání nebo skládání nákladu na pozemní komunikaci:

21 / 31

06050319: Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

22 / 31

06050318: Nakládání či skládání nákladu na pozemní komunikaci:

23 / 31

06050317: Náklad, který přečnívá vpředu nebo vzadu vozidlo, musí být zvláštním způsobem označen, pouze pokud takto přečnívá:

24 / 31

06050315: Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy přečnívá:

25 / 31

06050314: Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který přečnívá vozidlo vpředu nebo vzadu:

26 / 31

06050313: Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad z boku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel o více než 40 cm, musí být přečnívající konec nákladu:

27 / 31

06050311: Při přepravě živých zvířat:

28 / 31

06050310: Za nesnížené viditelnosti při přepravě zemědělských produktů nemusí být zvláštním způsobem označen náklad přečnívající:

29 / 31

06050309: Stanovené osvětlení, odrazky a registrační značka, rozpoznávací značka státu ani vyznačení nejvyšší povolené rychlosti:

30 / 31

06060177: Při přepravě živých zvířat:

31 / 31

06060157: Při přepravě sypkých substrátů, například písku, musí být:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 84%

0%

Napsat komentář